Jaaroverzicht 2020

Januari

17 januari

Open college Smart Mobility - Minder Hinder bij werkzaamheden

31 januari

Open college Smart Mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren

Februari

14 februari

Open college Smart Mobility - De Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

21 februari

Open college Smart Mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's

April

10 april

Webinar Smart Mobility - Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?

14 april

Webinar SlimCirculair - Proeftuin Duurzaam Asfalt

14 april

Webinar SlimCirculair - Proeftuin Circulaire Wegfundatie

17 april

Webinar Smart Mobility - Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?

Mei

14 mei

Webinar Water in de circulaire economie - Introductie

15 mei

Webinar Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets

28 mei

Webinar Asfalt met China - Duurzaamheid in open asfalt

29 mei

Webinar Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s

Juni

4 juni

Webinar Water in de circulaire economie - Nutriënten, waardevolle grondstoffen

5 juni

Webinar Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na Corona

12 juni

Webinar Smart Mobility - Smart mobiliy in een wereld die op zijn kop staat

16 juni

Online kennissessie -Proeftuin Bruggen

16 juni

Online kennissessie - Proeftuin Duurzame Grondstabilisatie

19 juni

Webinar Smart Mobility - Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

25 juni

Webinar V&R-opgave - Brugdialoog gebundeld aanbesteden

25 juni

Webinar Water in de circulaire economie - Hergebruik van Water, oplossing voor droogte

26 juni

Online bijeenkomst met NDW - Data uit voertuigen

26 juni

Open college Smart Mobility - Talking traffic 2

29 juni

Online kennisbijeenkomst - IFD Bouwen

30 juni

Kick-off Circulaire Jongeren Challenge 2020

Juli

3 juli

Webinar Smart Mobility - Minder hinder bij werkzaamheden

7 juli

Webinar Smart Mobility - Gebruik van voertuigdata voor efficiënter wegonderhoud

8 juli

Online kennissessie - Innovatieve Stalen Brugdekken

23 juli

Webinar V&R-opgave - Brugdialoog hergebruik bruggen

Augustus

27 augustus

Webinar V&R-opgave - Brugdialoog inspecties

September

3 september

Webinar Water in de circulaire economie - Energie uit water

17 september

Webinar Gladheidsbestrijding - Sprong vooruit in gladheidsbestrijding

18 september

Online voorbereidingssessie Circulaire Jongeren Challenge deel 1 van 4

24 september

Webinar V&R-opgave - Brugdialoog constructieve veiligheid

24 september

Webinar Water in de circulaire economie - Industrie als belangrijke ketenpartner

Oktober

15 oktober

Webinar Water in de circulaire economie - Nieuwe grondstoffen

26 oktober

Week van de WOW-factor - Meeloopdagen 2020

26 oktober

Week van de WOW-factor - Online werksessies Route Circulair

26 oktober

Week van de WOW-factor - Webinar AI en Assetmanagement

26 oktober

Week van de WOW-factor - Droogteschool Scheepvaart

28 oktober

Mobility meets Philosophy in de regio, gemeente Apeldoorn

28 oktober

Week van de WOW-factor - Inspiratiesessie: Werk vanuit je eigen (veer)kracht aan een toekomstbestendige infrastructuur

29 oktober

Webinar V&R-opgave - Brugdialoog over areaalinformatie

30 oktober

Week van de WOW-factor - Young Professionals Kennisfestival 2020

November

5 november

Kennissessie groenketen

5 november

Webinar Water in de circulaire economie - Governance en gedrag

12 november

Symposium Assetmanagement - Fiets- en voetbruggen

13 november

Inspiratiesessie Werk vanuit je eigen (veer)kracht aan een toekomstbestendige infrastructuur

18 november

Mobility meets Philosophy in de regio, gemeente Eindhoven

26 november

Webinar V&R-opgave - Brugdialoog over de driehoek kosten, kwaliteit en risico’s

December

2 december

Webinar Asfalt - Uniformeren van asfaltmengsels

3 december

Kennissessie Emissieloos bouwen en aanbesteden

17 december

Webinar Water in de circulaire economie - Vooruitkijken