Terugblik Mobility meets Philosophy in de regio: Eindhoven

Introductie

Woensdagochtend 18 november organiseerde Platform WOW samen met NMTM de Meet Up Mobility Meets Philosophy. Dit keer vanuit gemeente Eindhoven. Met als doel: anders kijken naar de mobiliteitsopgaven waar we voor staan. Jan Willem van der Pas trapte de sessie af: ‘Een veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem met grootstedelijke allure, dat past bij de maat van Eindhoven. Vandaag gunnen we onszelf de tijd om eens ‘zuurstof naar onze hersenen te voeren’ rondom dit vraagstuk. Want kijken met een andere bril past uitstekend bij die unieke innovatiekracht en creativiteit, die in ons Eindhovens DNA zit.’

Anders kijken naar jouw opgave met Platform WOW

De filosofische discussie is onderdeel van de online reeks ‘Mobility meets Philosophy in de regio’ waarin beheerders geïnspireerd raken om anders te kijken naar hun mobiliteitsopgaven. Eerder organiseerden we al Mobility meets Philsophy in Apeldoorn over duurzame bereikbaarheid van de stad. Bekijk hier de terugblik. Gemeente Eindhoven schat ook de blik van de wegbeheerder van de toekomst op waarde. Tijdens de sessie op 18 november spraken zij de intentie uit om Technasium-leerlingen in de regio te betrekken bij hun infra- en mobiliteitsopgaven. Dit kan samen met Platform WOW, lees hier.

Experts

Jan-Willem van der Pas
Jan-Willem van der Pas
Gemeente Eindhoven
Programmaleider Verkeer en Vervoer
Naomi Jacobs
Naomi Jacobs
Schrijver en filosoof
Henk Oosterling
Henk Oosterling
Ecosoof

Belangrijkste inzichten

Schrijfster en filosofe Naomi Jacobs bepleitte een herwaardering van het ongeval in het mobiliteitsbeleid. Ze constateert dat we in mechanische termen over ongelukken spreken. En dat elke nieuwe technologische uitvinding onvermijdelijk de uitvinding van haar eigen ongeluk is. Beter dan dit te ontkennen, is de confrontatie hiermee aan te gaan. In een museum voor het ongeluk?

Oud universitair hoofddocent filosofie Henk Oosterling stelt dat ons denken over mobiliteit is vastgelopen door tegenstellingen en lineair denken. Dat is achterhaald-denken, waardoor beproefde middelen als meer asfalt geen passende oplossing meer bieden.

  • Bottom up en top down veranderen kan niet meer. Omdat we niet meer lineair, maar circulair leven: Alles is met alles verbonden.
  • We gaan van een sectorale naar een meer integrale aanpak op het gebied van mobiliteit. Geen makkelijke opgave. De oplossing zit in de netwerken en dat is, zeker op gemeentelijk niveau, te realiseren.
  • De confrontatie met de ervaringen, in dit geval het verkeersongeval, maakt dat verkeersdeelnemers bewuster naar eigen handelen in het verkeer kijken.
  • De gamechanger in verkeers(on)veiligheid is gedrag. Is het te spannend om volledig in te zetten op gedragsbeïnvloeding en minder nadruk te leggen op de klassieke technische weginrichting?
  • Mobiliteitsvraagstukken behoeven emancipatie: Realiseren wat jouw eigen mobiliteit betekent voor de samenleving.

Conclusie: Deze gesprekken met filosofen en andere wegbeheerders gaven inzichten die op een later moment je gedachten bepalen. Tegelijkertijd kwamen ook echt concrete aanknopingspunten voor bijvoorbeeld de aanpak Verkeersveiligheid 2021 aan bod. Een waardevolle combinatie.

Organisatoren

Platform WOW
NMTM
Gemeente Eindhoven