Webinar SlimCirculair: proeftuin Circulaire Wegfundatie

Proeftuin Circulaire Wegfundatie

Om meer betongranulaat in nieuw beton toe te passen en daarmee de circulaire economie te stimuleren moet er minder beton als onderdeel van menggranulaat ingezet wordt als wegfundatie. Alternatieven voor menggranulaat en oplossingen met minder beton worden onderzocht.

Programma

  • Start webinar en welkom
  • Introductie van de Proeftuin door BouwCirculair
  • Monitoring van proeftuinen algemeen en specifiek door SKG-IKOB
  • Technische toelichting op de proeftuin door deskundige
  • Pitches van max 5 min door marktpartijen met oplossingen voor de proeftuinen
  • Vragen stellen aan de inleiders en pitchers
  • Einde webinar

Aanleiding SlimCirculair

In Nederland vinden innovaties plaats die marktrijp zijn en de potentie hebben om op grote schaal toegepast te worden. Toch komen deze vaak niet verder. Veelvoorkomende redenen daarvoor zijn de bestaande (beperkende) regelgeving en het ontbreken van de juiste kennis bij opdrachtgevers. Bijvoorbeeld de innovatie geopolymeer, dit bindmiddel reduceert de CO2 uitstoot van beton. Maar het geldt ook voor innovatieve producten voor onder andere asfaltdeklagen, constructievloeren en wegfundering. Daarom zijn er proeftuinen opgesteld waarin opdrachtgevers projecten beschikbaar stellen voor marktpartijen om hun producten in te testen. Met als doel een versnelde acceptatie en marktintroductie van de producten in Nederland te bewerkstelligen.

Waarom organiseren we dit samen?

Met het gezamenlijke initiatief SlimCirculair kunnen wegbeheerders- en uitvoerders over grenzen van organisaties heen kijken om uiteindelijk bij te dragen aan de gezamenlijke opgave (CO2-reductie en circulariteit). 

Sprekers

Daaf de Kok
Daaf de Kok
BouwCirculair
Ketenregisseur
Ton van Beek
Ton van Beek
SKG/IKOB
Siem van den Berg
Siem van den Berg
Sweco