Webinar SlimCirculair: proeftuin Duurzaam Asfalt

Proeftuin Duurzaam Asfalt

Technisch is er al veel mogelijk maar al snel wordt de uitvoering belemmerd door de bestaande richtlijnen en uitgangspunten. Om deze impasse te doorbreken wordt een proeftuin Duurzaam Asfalt opgezet waarin een nadere onderbouwing wordt gegenereerd voor het toepassen van PR in SMA.

Programma

  • Start webinar en welkom
  • Introductie van de Proeftuin door BouwCirculair
  • Monitoring van proeftuinen algemeen en specifiek door SKG-IKOB
  • Technische toelichting op de proeftuin door deskundige
  • Pitches van max 5 min door marktpartijen met oplossingen voor de proeftuinen
  • Vragen stellen aan de inleiders en pitchers
  • Einde webinar

Aanleiding SlimCirculair

In Nederland vinden innovaties plaats die marktrijp zijn en de potentie hebben om op grote schaal toegepast te worden. Toch komen deze vaak niet verder. Veelvoorkomende redenen daarvoor zijn de bestaande (beperkende) regelgeving en het ontbreken van de juiste kennis bij opdrachtgevers. Bijvoorbeeld de innovatie geopolymeer, dit bindmiddel reduceert de CO2 uitstoot van beton. Maar het geldt ook voor innovatieve producten voor onder andere asfaltdeklagen, constructievloeren en wegfundering. Daarom zijn er proeftuinen opgesteld waarin opdrachtgevers projecten beschikbaar stellen voor marktpartijen om hun producten in te testen. Met als doel een versnelde acceptatie en marktintroductie van de producten in Nederland te bewerkstelligen.

Waarom organiseren we dit samen?

Met het gezamenlijke initiatief SlimCirculair kunnen wegbeheerders- en uitvoerders over grenzen van organisaties heen kijken om uiteindelijk bij te dragen aan de gezamenlijke opgave (CO2-reductie en circulariteit). 

Sprekers

Daaf de Kok
Daaf de Kok
BouwCirculair
Adviseur
Ton van Beek
Ton van Beek
SKG/IKOB
Paul Landa
Paul Landa
Asfalt Kennis Centrum