Kijk de online kennissessie over Innovatieve Stalen Brugdekken terug

Duur: 37 minuten

Experts (klik op de naam voor het mailadres):

  • Stefan Knapen, senior adviseur Beweegbare Kunstwerken bij de provincie Zuid-Holland
    • Wil je meer weten over de samenwerking of het bulbonderzoek? Neem dan contact op met Stefan.
  • Jan Hiddingh, senior projectleider bij de provincie Groningen
  • Adri Vervuurt, specialist constructieve veiligheid, is vanuit TNO betrokken bij het ISB traject. 
    • Wil je meer weten over het (wielprenten)onderzoek? Neem dan contact op met Adri. 

Inhoud:

In deze online kennissessie wordt de stand van zaken van het Innovatie Stalen Brugdekken traject gedeeld. De experts geven een beeld van de technische en organisatorische ontwikkelingen, waaronder de kennis en ervaringen als opdrachtgevers.

Vragen en antwoorden

Vraag: Duurzaamheid heeft ook te maken met demonteerbaarheid en hergebruik, daarom een gebout brugdek van een stalen sandwich. Lichtgewicht en ongevoelig voor vermoeiing, zoals door TU delft reeds getest voor RWS. Een sandwich is een geluiddempende constructie, dus speciaal geschikt voor rail-bruggen. Maar ook voor brede bruggen i.v.m. kromtrekken door zonwarmte en klapperen bij verkeer. Zie ook SPS overlaging, een snelle reparatie methode voor orthotrope brugdekken.

Antwoord: Het gepresenteerde onderzoek richt zich specifiek op details bij een stalen brugdeksectie, modulair bouwen van een brugdek is een ander onderdeel dat later besproken en mogelijk onderzocht wordt.

Vraag: Kunnen we de verschillen in geluidproductie niet vergelijken op de van Brienenoord bruggen? Waarbij een brug met Bulbs is uit gevoerd en de andere met een orthotropedek?

Antwoord: Dit is een goede suggestie, er wordt navraag naar gedaan.

Vraag: Wordt er ook gekeken naar de ervaringen met bulbs in de scheepsbouw?

Antwoord: Dat is niet specifiek benoemd in de commissie, wellicht een punt om mee te nemen. Overigens is de belasting op een scheepshuid anders dan de belasting van een wielprent op een brugdeksectie. Het is niet ondenkbaar dat met name de staalbouwer in het onderzoek inbreng vanuit de scheepsbouw heeft.

Vraag: Gaan jullie ook metingen uitvoeren aan bulbdekken, ter vergelijking met de eindige elementen modellen?

Antwoord: Dat is afhankelijk van de resultaten, maar zoals de resultaten zich nu laten zien is dat wel aan te bevelen (overigens wordt dit voor andere constructies ook al gedaan).

Vraag: Komt dit beeld van onvoldoende veiligheid overeen met eventueel opgetreden schades in bruggen die onder EC zijn gebouwd?

Antwoord: De bestaande bruggen waar we over praten zijn niet volgens de EC ontworpen. De bruggen die volgens de EC zijn ontworpen, zijn mogelijk nog ‘te jong’ om waarneembare vermoeiingsschade te hebben. Wel weten we dat de invoering van de nieuwe normen gepaard gaat met het feit dat er (zonder aanleiding) geen trendbreuk is met eerdere normen. Dat betekent dat ontwerpen volgens de oude normen en nieuwe normen geen verschil zouden mogen opleveren, tenzij er nieuwe inzichten zijn.

Vraag: De werkelijke lasspanning is groter dan volgens de eurocode. Gaan jullie dit terugkoppelen naar de norm? Zodat in de toekomst de eurocode aangepast kan worden?

Antwoord: Ervan uitgaande dat hiermee de hotspotspanning mee wordt bedoel: de resultaten zijn gebaseerd op oriënterende berekeningen maar de resultaten zijn dermate dat een terugkoppeling naar de normcommissie zeker in het verschiet ligt, met name ook gezien de impact die dit heeft op bestaande en nieuw te ontwerpen bruggen

Vraag: Wordt er ook gekeken naar geluidsproductie als gevolg van verkeer belasting?

Antwoord: Dit is geen primaire onderzoeksvraag, wij richten ons specifiek op o.a. vermoeiingslevensduur, gewicht en maakbaarheid t.a.v. dekplaatdikte en verschillende langsverstijvingsprofielen.

Vraag: Een zwaardere brug is voor ons expertisegebied juist een voordeel. Helaas blijken recent opgeleverde dekken vaak tot hinder in de omgeving te leiden. Provincie Noord-Holland heeft een protocol t.a.v. geluid van bruggen en vertaalt in de ontwerpeisen. In de rest van Nederland blijkt geluid nog vaak  en verassing achteraf. Nemen jullie dit aspect mee in het onderzoek?

Antwoord: Dit is geen primaire onderzoeksvraag geweest, t.a.v. het geluidaspect gaan wij in de comissie overleg voeren.

Vraag: Wordt er ook gekeken naar optimalisaties van de orthotope dekken (dekplaat met troggen)? Deze dekken hebben vaak een standaard afmeting van 300mm trogbreedte en 600mm hoh-afstand van de troggen. Deze standaardmaten zijn (waarschijnlijk) in het verleden vastgesteld, toen de dekplaten nog dunner waren. Tegenwoordig worden er andere vermoeiingsdetails aangehouden voor de dekplaat waarmee de standaard waardes misschien wel opnieuw bepaald moeten worden.

Antwoord: Er wordt gekeken naar optimalisatie van zowel orthotrope rijdekken als rijdekken met bulbprofielen.