Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?

Hoe bundelen we onze krachten in de praktijk?

Robert Kok werkt als programmacoördinator aan de realisatie van de samenwerkingsagenda Smart Mobility 2019-2020. Hij kijkt samen met wegbeheerders van het Rijk, provincies en gemeenten welke concrete stappen we samen kunnen zetten om deze innovaties te versnellen en hoe we daarbij de kennis van marktpartijen en kennisinstellingen zo goed mogelijk kunnen benutten. Het LVMB heeft 7 thema's benoemd waar we als gezamenlijke wegbeheerders ontwikkelingen willen versnellen. Voorbeelden zijn het klaarmaken van onze infrastructuur voor de komst van slimme voertuigen, het werkend krijgen van de nieuwe generatie iVRI's, het leveren en slimmer gebruiken van Voertuig- en Verkeersmanagementdata, inzicht krijgen in de risico's van in-car informatie voor weggebruikers en de veranderende behoefte bij overheden op het gebied van human capital. 

Het college vindt plaats in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit dat we samen met de provincie Overijssel organiseren.

Over dit evenement

Experts: Robert Kok en Erik Wegh als gespreksleider.

Inhoud: op vrijdag 17 april gaf Robert Kok van het Landelijk Verkeersmanagementberaad en RWS dit webinar waarin de mogelijkheden en de voorwaarden voor samenwerking op het gebied van Smart Mobility bij overheden werden besproken. 

Het webinar vond plaats in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit dat we samen met de provincie Overijssel organiseren. 

Presentatie: Download hier de slides inclusief resultaten uit de Mentimeter. De genoemde rapporten met betrekking tot de onderzoeksvragen naar aanleiding van LVMB actie 1: Infrastructuur van de toekomst, kun je hier downloaden: 

Rapport Onderzoeksvraag 1: Aanpassen fysieke infra - structuur a.g.v. slimme auto’s

Rapport Onderzoeksvraag 2: Investeringstijdlijn voor verkeersmanagement assets

Openstaande Q&A's:

Onderstaande vraag kon niet tijdens het webinar worden beantwoord. Hieronder het antwoord van Serge van Dam van Rijkswaterstaat.

Vraag deelnemer: Nederland bereidt zich voor op de nieuwe generatie voertuigen. Deze voertuigen rijden echter wereldwijd rond. Hoe worden internationale standaarden afgesproken, bijvoorbeeld als het gaat om communicatietechnieken als 5G vs. Wifi-P? Er zijn wellicht meer zaken internationaal af te stemmen.

Antwoord Serge van Dam van Rijkswaterstaat: Voor internationale standaarden zijn zowel op Europees als wereldwijd niveau allerlei organisaties, die zowel internationaal beleid maken (en daarmee de basis leggen voor standaarden), als organisaties die eenmaal ontwikkelden standaarden beheren en ontwikkelen. Vanuit IenW (en uiteraard ook andere ministeries) zijn we nauw betrokken bij alle relevante processen en organisaties op dit gebied. Dit is een enorm groot en complex speelveld, maar enkele voorbeelden zijn de Radio Spectrum Committee (RSC), CEN en ETSI.

Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'