Terugblik kennissessie Emissieloos bouwen en aanbesteden

Onderweg naar de emissieloze bouwplaats

Introductie

Op donderdag 3 december 2020 organiseerden we samen met De Bouwcampus een kennissessie over emissieloos bouwen. 

Sprekers

Dik de Weger
Dik de Weger
Rijkswaterstaat
Programmamanager Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek
Henkjan van Meer
Henkjan van Meer
Unie van Waterschappen
Beleidsadviseur Publiek opdrachtgeverschap / circulaire bouweconomie / inkoop en aanbesteding
Edwin Lokkerbol
Edwin Lokkerbol
De Bouwcampus
Programma maker tussen publiek en privaat gericht op duurzaamheid en innovatie

Samenvatting

Beleidsdossiers van zowel I&W, BZK, EZK als LNV beschrijven dat bouwplaatsen en bouwlogistiek in 2030 zoveel mogelijk emissievrij moeten zijn. Tegelijkertijd zien zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun projecten stil liggen vanwege de stikstofproblematiek. Het is duidelijk dat de transitie naar een emissieloze bouwplaats alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kan worden opgepakt. De urgentie is hoog: als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden.

Tijdens de bijeenkomst gingen Dik de Weger, Henkjan van der Meer en Edwin Lokkerbol in op de vraag hoe we deze transitie met zijn allen vorm kunnen geven. Ze behandelden de uitdagingen die we als sector tegenkomen en welke stappen er nodig zijn onderweg naar de emissieloze bouwplaats:

  • Emissieloos materieel is er wel, maar komt mondjesmaat op de markt en is erg duur. Het duurt nog zeker tien jaar voordat grote en zware bouwmachines volledig emissieloos zijn.
  • De elektrificatie van de bouwplaats en het gebruik van waterstof zijn uitdagingen waarbij opdrachtgevers en marktpartijen intensief moeten samenwerken met andere overheden, netwerkbedrijven en andere partijen.
  • Welke plek heeft emissieloos bouwen in de aanbesteding?
  • Wat kan de markt al betekenen in emissieloos bouwen?

Verder praten? Sluit je aan bij de LinkedIn groep

Deze sessie was bedoeld om de samenwerking tussen opdrachtgevers en de markt te belichten. Om in contact te komen met andere deelnemers en verder te praten kun je deelnemen aan deze LinkedIn groep Emissieloos bouwen en aanbesteden, die we speciaal voor dit doel hebben opgezet.

Veel vragen en behoefte aan overzicht

Het aantal deelnemers (170) en het aantal vragen dat tijdens de sessie werd gesteld onderschreef hoe zeer het thema leeft. Er is een duidelijke behoefte aan overzicht en regie. Er zijn talloze partijen met de problematiek bezig, er wordt kennis en knowhow ontwikkeld, maar het overzicht mist. Wie weet welke initiatieven er lopen, welke kennis beschikbaar is en hoe we gebruik kunnen maken van elkaars expertise? In deze sessie hebben we een poging gedaan om een aantal inzichten en initiatieven bij elkaar te brengen.

Vervolgsessies

In navolging op deze sessie volgen verschillende verdiepende activiteiten, waaronder de Buyer Group Emissieloos Bouwen vanuit PIANOo. De komende maanden komt er verkenning op provinciaal niveau vanuit de Bouwcampus, te starten in Noord-Holland.  

Op 14 januari van 11.30 tot 12.00 is er op de Infratech (online) een sessie over emissieloos bouwen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het kan!

Op woensdag 3 februari organiseert Rijkswaterstaat in de Week van de Circulaire economie een sessie over bouwlogistiek. 

In april 2021 verwachten we zelf een vervolgsessie te organiseren, waarin we verder doorgaan op dit onderwerp en de stand van zaken van dat moment bespreken. Schrijf je in voor onze uitnodigingen om op de hoogte te blijven van onze bijeenkomsten!

Praatplaat Bouwplaats en Bouwlogistiek

Kijk de kennissessie terug

Duur: 64 minuten. De eerste paar minuten zijn weggevallen.

Organisatoren

De Bouwcampus
Platform WOW