Open college Bereikbaarheid van het platteland

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland
Fietsenstalling treinstation, Hillegom buitengebied

Fotograaf: Rob Poelenjee

Introductie

Momenteel is er maatschappelijk veel aandacht voor de vermeende voorzieningenkloof tussen stad en platteland. Hoewel de afstanden op het platteland groter zijn, blijkt het lastig om alleen op basis van reistijd te bepalen in hoeverre mensen bereikbaarheidsproblemen ervaren. In dit college onderzoeken we de verschillen tussen berekende bereikbaarheidsmaten en de daadwerkelijke beleving daarvan. Daarnaast bespreken we de implicaties voor het aandragen van mobiliteitsoplossingen om het platteland in de toekomst bereikbaar te houden.

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Sprekers

Felix Pot

Rijksuniversiteit Groningen

Postdoctoral researcher transport geography

Felix Pot

Erik Wegh

Ewegh | Verkeer, Mobiliteit en Organisatie

Coordinator digitaliseringsopgave

Erik Wegh

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
Smart Mobility
Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs
Foto van deelscooters
Smart Mobility
Terugblik open college Fiets en gezondheid
Mensen steken over per fiets bij een stoplicht.
Smart Mobility
Open college Parkeren en verblijven
Geparkeerde auto's
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Vervanging van de voegovergang op de A12 Galecopperbrug
Smart Mobility
Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)
Mensen lopen in de stad, binnenstedelijk gebied.
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Rijdende auto's met lichten aan in de schemer.
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof
Groep mensen krijgt toelichting over waterstof.