Terugblik open college Data en wijsheid

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland

Introductie

Data is een belangrijk onderdeel geworden van onze samenleving en voor de sector Verkeer en Mobiliteit is data het belangrijkste beleidsinstrument. Op vrijdag 8 behandelde Luc Wismans, Innovatiemanager bij Goudappel/DAT Mobility, het onderwerp smart mobility, data en in het bijzonder mobiliteitsdata.  

Er staat de maatschappij en dus ook de sector Verkeer en Mobiliteit steeds meer data ter beschikking. Maar hoe gaan we wijselijk om met al die data? Welke data is relevant? Welke data is bruikbaar? En is alle data nodig? Welke data is veilig? In dit college nam Luc Wismans ons mee in deze vragen. 

Hieronder kun je de sheets downloaden.

Sprekers

Luc Wismans
Luc Wismans
Goudappel Groep
Innovation manager and Program Manager Smart Mobility

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Smart Mobility
Open college + rondleiding Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof
Smart Mobility
Open college Smart mobility en het MIRT
Smart Mobility
Open college Nieuwe oplossingen: occasions elektrische auto
Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?