Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland

Introductie

Data is alom een belangrijk onderdeel geworden in onze samenleving. Voor de sector Verkeer en Mobiliteit is data hét belangrijkste beleidsinstrument geworden. Steeds meer weggebruikers informeren zichzelf middels actuele informatie over mobiliteit.

Deze informatie komt niet vanzelf tot de weggebruiker. Veel partijen spelen hierbij een rol, zowel publieke- als private partijen. Hiervoor dient de onderliggende data van een bepaald kwaliteitsniveau te zijn. Hoe bereiken we dit kwaliteitsniveau? En welke kwaliteit is voldoende?

Het Nationaal Dataplatform Wegverkeer (NDW) vormt een belangrijke schakel in de publiek-private samenwerking bij het informeren van weggebruikers middels mobiliteitsdata. Marcel Schoemakers is bij het NDW medeverantwoordelijk dat allerlei mobiliteitsdata op een goede wijze en met de afgesproken kwaliteit beschikbaar wordt gesteld (als open data). Data die door andere (vaak private partijen) wordt gebruikt om weggebruikers te voorzien van relevante informatie (pre-trip en on-trip).

Hij gaf dit college als onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid. Je kunt hieronder de sheets downloaden.

Sprekers

Marcel Schoemakers
Marcel Schoemakers
Nationaal Dataportaal Wegverkeer, TU Delft
Verkeerskundige/Data-analist Nationaal Dataportaal Wegverkeer & Owner Bureau Onderweg

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs
Smart Mobility
Terugblik open college Fiets en gezondheid
Smart Mobility
Open college Parkeren en verblijven
Smart Mobility
Open college Bereikbaarheid van het platteland
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Smart Mobility
Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof