Terugblik open college Verkeer en evenementen

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland

Introductie

Nederland evenementenland, wordt weleens gezegd. Meestal is er in het geval van evenementen sprake van een flink afwijkend verkeersproces. Om te voorkomen dat verkeersstromen niet vastlopen, is regie en afstemming met héél veel partijen dan noodzakelijk. Dit gebeurt met behulp van verkeerskundige regelscenario’s, om het zo goed mogelijk te organiseren voor weggebruikers die richting het evenement gaan, maar zeker ook voor weggebruikers die er geen last van willen hebben.

Remco Meinen van Goudappel nam ons mee in alle aspecten die komen kijken bij verkeersmanagement rondom evenementen. Van voorbereiding tot evaluatie. Centraal stond het jaarlijkse evenement TT-Assen.

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Van dit open college zijn geen sheets beschikbaar.

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
Smart Mobility
Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs
Foto van deelscooters
Smart Mobility
Terugblik open college Fiets en gezondheid
Mensen steken over per fiets bij een stoplicht.
Smart Mobility
Open college Parkeren en verblijven
Geparkeerde auto's
Smart Mobility
Open college Bereikbaarheid van het platteland
Fietsenstalling treinstation, Hillegom buitengebied
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Vervanging van de voegovergang op de A12 Galecopperbrug
Smart Mobility
Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)
Mensen lopen in de stad, binnenstedelijk gebied.
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Rijdende auto's met lichten aan in de schemer.
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof
Groep mensen krijgt toelichting over waterstof.