Open college Parkeren en verblijven

Open collegereeks Smart Mobility in Noord Nederland
Geparkeerde auto's

Introductie

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) kennen we in Nederland als een landelijke uitvoeringsinstantie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Maar de RDW anticipeert ook op vele veranderingen in de maatschappij als het gaat om (auto)mobiliteit.

Frans Fransen nam ons mee op welke manier de RDW dat doet. Welke ontwikkelingen zien zij? Ligt de focus op parkeren of meer op het verblijven? Want eigenlijk is het zo:

“Niemand wil parkeren, maar wel ergens verblijven.”

Dit college is onderdeel van het opleidingsprogramma ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit, waarin ervaren professionals, die nu niet werkzaam zijn binnen het werkveld van smart mobility, hiervoor worden opgeleid.

Sprekers

Frans Fransen

RDW

Operationeel relatiemanager Parkeer en Verblijven

Frans Fransen

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college State of the Art Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility in de praktijk: hoe haak je aan en zet je eerste stappen?
Smart Mobility
Terugblik open college Verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugblik open college Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata en de rol van het regionale datateam
Smart Mobility
Terugblik open college Data en wijsheid
Smart Mobility
Terugblik open college Hoe krijgen we mobiliteitsdata betrouwbaar en van voldoende kwaliteit?
Smart Mobility
Terugblik open college Deelmobiliteit en Hubs
Foto van deelscooters
Smart Mobility
Terugblik open college Fiets en gezondheid
Mensen steken over per fiets bij een stoplicht.
Smart Mobility
Open college Bereikbaarheid van het platteland
Fietsenstalling treinstation, Hillegom buitengebied
Smart Mobility
Terugblik open college Professioneel samenwerken aan maatschappelijke opgaven
Vervanging van de voegovergang op de A12 Galecopperbrug
Smart Mobility
Terugblik open college Smart Mobility in het binnenstedelijke gebied (online)
Mensen lopen in de stad, binnenstedelijk gebied.
Smart Mobility
Terugblik open college Toekomstbestendige weginfrastructuur – de implicaties van slimme voertuigen
Rijdende auto's met lichten aan in de schemer.
Smart Mobility
Terugblik: open college Ontwikkelingen en toepassingen van waterstof
Groep mensen krijgt toelichting over waterstof.