Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?

Introductie

Op 15 november 2019 gaf Erik Verschoor van Arcadis een open college over Verkeer en evenementen in het kader van de smart mobility collegereeks Slimme Groene en mobiliteit. 

Spreker

Erik Verschoor
Erik Verschoor
Arcadis
Senior consultant & Technical Director Smart Mobility

Belangrijkste leerpunten

 • Samenwerken is essentieel!
 • Breng alle raakvlakken vroegtijdig in beeld
 • Accepteer diffuse rol van overheden
  • Wegbeheerder, verkeersmanager, afgifte evenementenvergunning, initiator
 • Maatregelen ten behoeve van Mobiliteit (& veiligheid) kosten geld:
  • Onvoldoende onderkend in voorfase
  • Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid voor hinder in het effectgebied
  • Wees robuust
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?