Open collegereeks Smart Mobility

Oktober 2019-april 2020

Introductie

Tussen oktober 2019 en april 2020 was er een open collegereeks over Smart Mobility, waarbij elk college inging op een ander actueel vraagstuk.

Het doel: informeren en praktijkvoorbeelden delen, maar vooral ook samen positie bepalen. Hoe verhouden wij ons als professionals en als organisaties tot elkaar, tot de oplossingen die er voor handen zijn en tot de transitie waar we met elkaar in zitten? 

Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?