10 jaar WOW

WOW, tien jaar met volle kracht vooruit!


In 2017 was het tien jaar geleden dat Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders werd opgericht. Drie jaar later, in 2010, volgde Water Ontmoet Water. Inmiddels is Platform WOW uitgegroeid tot een volwaardige netwerkorganisatie.

Om ons tienjarig bestaan te vieren maakten we een WOW-doeboek, hielden we 10 dubbelinterviews en maakten we een paar mooie top-10's. Deze geven een goede inkijk in wat Platform WOW is, hoe we kennisdeling en samenwerking bevorderen en welke ontwikkeling we als netwerk hebben doorgemaakt.

WOW-doeboek

Alle bezoekers van de WOW-dag 2017 kregen een mooi cadeau vanwege ons 10 jarig bestaan: het Doeboek Doe mee

Interviews

  1. Harry van de Pol en Luc Kohsiek over het begin van platform WOW
  2. Jan van der Beek en Lindy Molenkamp over gladheid
  3. Ellen van der Knaap interviewt Theo van de Gazelle over Water ontmoet Water
  4. Klaas Snoeij interviewt Chris de Vries over assetmanagement
  5. Marcel Lodder en Kees Vonk over Meldpuntwater
  6. Jan Hendrik Dronkers en Eric Diepstraten over elkaar verrijken
  7. Joost de Ruig en Angela Puts over risicomanagement
  8. Lianne Koomen en Ad de Waal Malefijt over de jeugd van tegenwoordig
  9. Arthur Rietkerk en Roel Doef over de WOW-prijs
  10. Hans Merks en Eja Praasterink over personele uitwisseling

Omdat WOW in 2017 10 jaar bestaat, interviewen 10 collega's 10 bekenden uit het WOW netwerk.