Arthur Rietkerk en Roel Doef over de WOW-prijs

In 2017 interviewden 10 collega's 10 bekenden uit het WOW netwerk, ter ere van het 10-jarig bestaan van Platform WOW. Wat is hun visie op de belangrijkste thema’s, zoals gladheidsbestrijding, samenwerking, assetmanagement en risicomanagement? Hoe was het, hoe is het nu en waar gaat het heen? Op welke manier speelt samenwerking binnen de overheid daarbij een rol? En wat voor rol kan WOW daarbij spelen?

Arthur Rietkerk, verkeersmanager bij de provincie Noord-Holland en Roel Doef, adviseur Watermanagement bij Rijkswaterstaat wonnen allebei, met hun team, de WOW-prijs. Hoe kijken ze daarop terug, wat voor impact had de prijs op hun project en hebben ze nog tips? Dat kan je lezen in het vijfde interview in deze serie.

Arthur en Roel over: Vier je successen

Arthur: ”Het is al weer een hele tijd geleden, maar nog gefeliciteerd met het winnen van de WOW-prijs. Ik zag dat we die prijs in hetzelfde jaar hebben gewonnen. Jij voor Water en ik voor Wegbeheerders. Waarmee hebben jullie die prijs toen gewonnen?”

Roel: ”Dankjewel en jij ook nog gefeliciteerd. We wonnen de prijs met de Koopmanspolder. Dat was de eerste pilot van het achteroeverconcept, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Deltares. In de Koopmanspolder, bij Andijk aan het IJsselmeer, kunnen we water binnendijks bergen met peilverschillen.Vissen gebruiken het als paai- en opgroeigebied en vogels gebruiken het als rust- en fourageergebied.”

Arthur: ”Interessant. Heeft het ook nog impact op grote hoosbuien, voor het bergen van water?”

Roel: ”Nou zo’n klein poldertje van 16 hectare naast het IJsselmeer stelt qua waterberging niets voor. Maar het concept is zeker toepasbaar op meerdere plekken. En waarmee hebben jullie de WOW-prijs gewonnen?”

Arthur RietkerkArthur: ”In 2010 was er een landelijk programma Mobiliteitsaanpak. Daar zaten allemaal deelprogramma’s onder en een daarvan was het oprichten van een Regionaal Tactisch Team (RTT). Dat is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de Stadsregio en de gemeente Amsterdam. Doel van het team is het verbeteren van de doorstroming in de regio door het afstemmen, toetsen en ontwikkelen van regionale verkeersregelscenario’s. Daarmee pakken we gezamenlijk knelpunten op het gebied van doorstroming in de regio aan. Bijvoorbeeld als er een lange file is door een afgesloten tunnel of een concert in de Arena. Wij hebben de samenwerking zo geregeld dat we het toestaan om het verkeer te sturen op elkaars wegen. Rijkswaterstaat kan de Drips van de provincie bedienen, bijvoorbeeld. Dat was wel uniek.”

Roel: ”Het klinkt als een heel logisch, als iets wat al lang had moeten gebeuren, maar het is heel praktisch dat het nu gebeurt en dat je de verschillende ketens aan elkaar koppelt. Mooi.”

Arthur: ”Naast heel veel eer ontvingen we ook een leuk bedrag voor de WOW-prijs. Wat hebben jullie gedaan met geld dat jullie wonnen?

Roel: ”We hebben drie bankjes aangeschaft, zodat de mensen die in de omgeving zijn kunnen zitten en genieten van de Koopmanspolder. Deze bankjes worden veelvuldig gebruikt. En wat hebben jullie met het geld gedaan?”

Arthur: ”We zijn op werkbezoek geweest naar Frankfurt en Stuttgart om de verkeerscentrales daar te bekijken. Heel interessant om te zien hoe het daar ging. Tijdens dat bezoek kwamen we erachter dat we een stuk verder waren. Daar was nog niet alles op elkaar afgestemd en als het fout ging, moesten ze telefonisch dingen regelen. Het is in Duitsland toch allemaal wat formeler en daardoor misschien ook wel lastiger om samen te werken op dat gebied. Wat daar wel beter was georganiseerd, is dat ze met alle betrokkenen zoals de politie, openbaar vervoer, wegverkeersleiders, hulpdiensten in een pand/ruimte zaten, waardoor de lijnen kort zijn.”

Arthur: ”Kun je me ook iets vertellen over de impact die de prijs op het project heeft gehad?”

Roel DoefRoel: ”Theo van de Gazelle (voorzitter Water Ontmoet Water en plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat) was enthousiast over ons project; hij is een paar keer langs gekomen om de polder te bekijken. Dat heeft wel wat teweeggebracht, sowieso goede publiciteit voor ons project. Tijdens een van die bezoeken is ook weer de basis gelegd voor een nieuw Achteroeverproject gericht op economische functies in de Wieringermeer. Hoe was die impact bij jullie?”

Arthur: ”Dat tweedaagse werkbezoek in Duitsland was heel waardevol. Het was een impuls voor onze saamhorigheid en het verbreedt je kennis. En tijdens de Intertraffic (tweejaarlijkse beurs) stond we met een groot bord bij onze stand: Winnaar WOW-prijs 2011. Er staan ook nog filmpjes op YouTube. Naast het winnen is de publiciteit natuurlijk ook heel leuk.”

Roel: ”Hoe gaat het op dit moment met het RTT?”

RTT is een lijnactiviteit geworden

Arthur: ”Het is een lijnactiviteit geworden en het blijft in doorontwikkeling. We hadden toen een paar honderd regelscenario’s, dat zijn er nu meer dan duizend. Daar zit ook bijvoorbeeld de kroning van koning Willem Alexander bij, maar dat zal niet snel weer plaatsvinden. Hoe gaat het met de Koopmanspolder?”

Roel: ”We hebben nu drie jaar geëxperimenteerd en daarmee goede resultaten geboekt. In het voorjaar hadden we 1.100 grutto’s in een heel klein gebied. Het is ook een kweekvijver voor vis geworden, ook voor glasaal. We verkennen of er partijen zijn die de komende jaren willen investeren in dit openlucht laboratorium. En we willen een ring van ‘Koopmanspoldertjes’ rondom het IJsselmeer maken. Daar zijn we al mee bezig in Fryslân, Flevoland en langs de Markermeerkust van Noord-Holland.”

Roel: ”Nog wat anders. Wat is volgens jou absoluut nodig om tot een goede samenwerking te komen?”

Juiste houding en gedrag, maar ook de steun van management is onontbeerlijk

Arthur: ”De juiste houding en gedrag van mensen is heel belangrijk. Ook de steun van een management is onontbeerlijk en dat zat allemaal mee in het RTT. Het is afhankelijk van de mensen die in een team zitten. Ze moeten ervoor openstaan om samen te werken en ook echt willen.”

Roel: ”Dat ben ik met je eens. De juiste mensen zijn heel belangrijk bij een samenwerking; je moet een goed team vormen. Maar het moet starten met een goed idee waar je voor de volle honderd procent achter staat. Bij ons is ook goede PR met aansprekende beelden een succesfactor gebleken. En zit het even tegen? Dat kan gebeuren, humor is een fantastisch smeermiddel. Blijf volhouden en blijf trouw aan je team, ook als het even tegenzit. En vier je successen! Doe bijvoorbeeld mee aan een WOW-prijsvraag!”

Arthur: ”Ja, wie weet nog een keer. Maar hoe zorgen we er nou voor dat we in de toekomst nog meer en beter met elkaar gaan samenwerken?”

Roel: ”Daar heb ik maar een antwoord op: gewoon doen! En doe het vanuit een bepaalde visie. Als je iets concreets kan laten zien dan spreekt dat aan.”

Arthur: ”Daar sluit ik me helemaal bij aan. Het gaat om zien, meemaken en beleven.”