Hans Merks en Eja Praasterink over personele uitwisseling

In 2017 interviewden 10 collega's 10 bekenden uit het WOW netwerk, ter ere van het 10-jarig bestaan van Platform WOW. Wat is hun visie op de belangrijkste thema’s, zoals gladheidsbestrijding, samenwerking, assetmanagement en risicomanagement? Hoe was het, hoe is het nu en waar gaat het heen? Op welke manier speelt samenwerking binnen de overheid daarbij een rol? En wat voor rol kan WOW daarbij spelen?

Hans Merks, senior beleidsadviseur Water en Dijken bij Waterschap Rivierenland en voormalig voorzitter van het Young Professional Netwerk, en Eja Praasterink, voormalig manager Ruimte bij de gemeente Veghel en op dit moment programmamanager innovatieve ontwikkelingen binnen de fusiegemeente Meierijstad en regionaal bij Agrifood Capital en bestuurslid van Water Ontmoet Water, spreken met elkaar over personele uitwisseling.

Hans: “Hoi Eja, we kennen elkaar dan wel niet persoonlijk, maar we zijn allebei betrokken bij WOW. Op welke manier ben jij betrokken bij personele uitwisseling?”

Eja PraasterinkEja: “Hoi Hans, personele uitwisseling is een aantal jaren geleden benoemd als thema van WOW. Het was eigenlijk de uitkomst van een sessie met het bestuur waarin we bespraken hoe we meer van elkaar konden leren. Dat hebben we in gang gezet en uitgezet binnen alle organisaties. We hebben toen ook de meeloopdagen in de Week van de WOW factor opgezet en ik heb een en ander ook binnen mijn eigen organisatie uitgezet. En hoe ben jij betrokken geraakt? ”

Hans: “Ik was uitgeleend door waterschap Rivierenland aan WOW. Bij WOW was ik voorzitter van het Young Professional Netwerk (YPN) en ik maakte deel uit van het programmateam. Dat heb ik ongeveer drie jaar, gemiddeld een halve dag in de week, gedaan. Vanuit het YPN hebben we personele uitwisseling gestimuleerd bij mensen die betrokken waren. Op bijeenkomsten werden er wel afspraken gemaakt, zo van: zal ik jou een keer laten zien waar ik werk en andersom. Ik heb zelf ook een keer een meeloopdag gedaan.”

Eja: “Wat leuk, waar was dat?”

Hans: “Bij de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. En er heeft ook een keer iemand bij ons meegelopen. Het ging allemaal heel makkelijk via de WOW-makelaar. Heb jij al ervaring met uitwisseling?”

Eja: “Een van de medewerkers van mijn afdeling heeft bij het waterschap Aa en Maas meegelopen. Ik heb ook iemand van Rijkswaterstaat bij mij op bezoek gehad. En er was een medewerker van Aa en Maas die regelmatig bij ons in huis zat, hij werkte mee aan de waterparagraaf van de bestemmingsplannen. Dat was heel praktisch en het was heel fijn dat hij mee kon denken. Ik heb wel veel positieve reacties gehoord. Vooral dat het leuk was om eens bij een ander in de keuken te kunnen kijken. Het is toch een verruiming van je blik.”

Het is leuk om een andere organisatie te leren kennen en je netwerk te verbreden

Hans: “Ja, het is leuk om een andere organisatie te leren kennen en je netwerk te verbreden. Dat is wel de kracht van die meeloopdagen. Heb jij zelf ook al eens een dag meegelopen?”

Eja: ”Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik neem me steeds voor om het wel een keer te doen, maar het is er nog niet van gekomen. En dat is eigenlijk wel jammer.”

Hans: “Met wie zou je het liefste een keer willen meelopen?”

Eja: “Ik zou wel een keer bij een waterschap willen meelopen!”

Hans: “Dat kan altijd geregeld worden! Je bent van harte welkom. Heb je nog een bepaalde interesse?”

Eja: “Ik heb het meeste raakvlak met waterkwaliteit in het stedelijk gebied. De afvoer van regenwater bijvoorbeeld. Het lijkt me interessant om eens te horen hoe het waterschap nadenkt over dat soort vraagstukken. En jij, zou jij nog een keer een dag willen meelopen?”

Hans: “Nou, het lijkt me heel leuk om een dag in jouw organisatie mee te lopen.”

Eja: “Leuk, dat kan ik in gang zetten hoor. Dan maken we er een echte uitwisseling van!”

Vooral bij langdurige uitwisselingen komt er meer begrip voor elkaars organisatie

Hans: “Afgesproken! Ik denk trouwens ook dat er, vooral bij langdurige uitwisselingen, meer begrip voor elkaars organisatie komt. Wat andere overheden bijvoorbeeld niet altijd weten, is dat het waterschap een belastingstelsel heeft. Bepaalde keuzes worden op basis daarvan gemaakt.”

Eja: “Ja het geeft absoluut meer inzicht als je een andere organisatie van binnenuit leert kennen.”

Hans: “Heb jij nog ideeën hoe personele uitwisseling nog verder gestimuleerd kan worden?”

Eja: “Het zou mooi zijn als personele uitwisseling tot het algemene personeelsbeleid zou gaan horen. Dat iedere medewerker elk jaar een dag bij een andere organisatie moet gaan kijken. Het is nu vrijwillig en individueel. Maar als je het als organisatie belangrijk vindt dat medewerkers iets anders zien dan hun eigen bureau, dan zul je het misschien anders aan moeten pakken en onderdeel maken van je personeelsbeleid.”

Hans: “Ja, precies. Ik vind dat WOW het heel goed en praktisch organiseert. Maar nog niet iedereen kent WOW. Misschien is het ook goed om WOW nog meer bekend te maken in de branche. En mensen moeten ook willen en zichzelf tijd gunnen om zich te laten inspireren.”

Eja: ”Misschien is het een idee om bij elke bijeenkomst ook een inschrijfmogelijkheid te geven voor een meeloopdag of een uitwisseling?”

Hans: “Ja, dat lijkt me een goed plan; mooiste zou zijn als dat digitaal kan. We moeten maar eens uitzoeken of het haalbaar is. Iets anders: hoe lang ben jij al betrokken bij WOW?”

Eja: “Nou best lang, volgens mij ongeveer vanaf het begin van Water Ontmoet Water. Ik denk in 2011. Ik werd benaderd door de burgemeester. Dat was Ine Adema, zij had contact met Theo van de Gazelle. Voor mij is het altijd wel een beetje een zoektocht geweest. Ik ben de enige in het bestuur van een gemeente. Een beetje vreemde eend in de bijt. Maar ik vind het nog steeds stimulerend om kennis op te doen en te delen waar dat mogelijk is. Het is een inspirerende club mensen. En hoe heb jij de tijd bij WOW ervaren?”

Hans MerksHans: “Toen ik het stokje overnam van mijn voorganger, Angèle Baas, regelde zij eigenlijk alles alleen. En toen ik afscheid nam, heb ik een bestuur achtergelaten. Drie personen die het leuk vonden om dingen op te zetten en te regelen. Ik kreeg er veel energie van als we een goede bijeenkomst hadden neergezet. We kregen veel enthousiaste feedback: ’goed geregeld, leuke mensen leren kennen’. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren.”

Eja: “En je hebt iets goeds achtergelaten dus!”

Hans: “Ja en Chris (Klunder, red) de huidige voorzitter van het Young Professional Network, doet het op dit moment ook heel goed. Ik blijf wel betrokken bij WOW hoor, het is een mooie club. En ik zie er naar uit om een dag bij jouw organisatie mee te lopen.”

Personele uitwisseling is waardevol voor iedere medewerker

Eja: “Ja, ik ook. Personele uitwisseling is waardevol voor iedere medewerker. We hebben (nog) meer ambassadeurs nodig om collega’s de gelegenheid te bieden een keer bij een ander in de keuken te kijken, en zo geïnspireerd weer terug te keren naar hun eigen werkomgeving.”