Terugblik: Op weg naar duurzame infra en openbare ruimte in Zeeland

Waar kun je aankloppen als je hier verder mee wilt?

Introductie

Vrijdagochtend 15 september ontmoetten vertegenwoordigers van provincie Zeeland, dertien Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, North Sea Port en Bouwend Zeeland elkaar in het bijna 900 jaar oude abdijcomplex van Middelburg. In deze inspirerende omgeving stond de Zeeuwse route naar duurzame en circulaire infrastructuur en openbare ruimte centraal.

Hieronder staat het verslag, inclusief praatplaten. Ook kun je de sheets downloaden en vind je meer informatie over de behandelde praktijkvoorbeelden. Kijk ook bij de contactpersonen die je verder kunnen helpen als je een specifieke vraag hebt.

Wethouder Jeroen Louws van Middelburg heette de gasten welkom en sprak de hoop uit dat tijdens deze ochtend veel goede voorbeelden en ideeën zouden worden gedeeld. Want de urgentie is hoog en samenwerking is cruciaal bij de aanpak van de complexe opgaven.

 

Rollen
Rollen , KCI Zeeland 15 september 2023

Marc de Rooy van het Ministerie van I&W gaf vervolgens een korte toelichting op de vijf transitiepaden die zijn opgesteld om uitvoering te geven aan de afspraken uit het klimaatakkoord. Nu is het tijd te gaan DOEN. Hiervoor werden per transitiepad maatregelen uitgelicht en handvatten aangeboden. Samen met Wim Kant van de provincie Zeeland en Stephan Hageman van gemeente Middelburg werd het gesprek met de zaal verder begeleid. 

Opening
Opening , KCI Zeeland 15 september 2023

In twee rondes met zeven deelsessies werden concrete Zeeuwse voorbeelden toegelicht waar het ook echt duurzaam en circulair wordt gedaan. Zoals de aanleg van een duurzame rotonde in Ritthem (gestimuleerd op MKI te gunnen, inzet emissieloze en toepassing plastic fietspad), het circulair vervangen van de aanlegvoorzieningen in het Veerse Meer, de circulaire herstructurering van het Siloplein in Middelburg en hergebruik hout in de stadshaven Goes en Wolphaartsdijkse Veer. Ook was er ruimte voor een voorbeeld van de gemeente Dongen (Noord-Brabant), waar bij de reconstructie van de Meester Janssenweg aannemers zijn uitgedaagd om in te schrijven met eenzo’n laag mogelijke MKI waarde.

Rotonde van Ritthem
Rotonde van Ritthem , KCI Zeeland 15 september 2023

Mariska van het MVI platform vertelde hoe zij de ‘changemakers’ bij de gemeenten en provincie helpt met het meten van de impact. Veel aandacht was er ook voor Schoon en Emssieloos Bouwen (SEB) en het creëren van voldoende laadinfra voor de inzet van emissieloos materieel, rekening houdend met de Zeeuwse schaal. Ter afsluiting vond het gesprek plaats tussen de overheden en Bouwend Zeeland hoe gezamenlijk als overheden en in afstemming met de markt haalbare circulaire impact bereikt kan worden.

MVI Platform
MVI Platform , KCI Zeeland 15 september 2023

Deze voorbeelden en de door de provincie verzorgde Zeeuwse bolussen en broodjes gaven volop energie om samen met de markt te gaan doen én in te zetten op slimme duurzame en circulaire initiatieven!

Wrap-up
Wrap-up , KCI Zeeland 15 september 2023
Gehele bijeenkomst in 1 visual
Gehele bijeenkomst in 1 visual , KCI Zeeland 15 september 2023

Contactpersonen

Wim Kant
Wim Kant
Provincie Zeeland
Senior beleidsadviseur infrastructuur
Stephan Hageman
Stephan Hageman
Gemeente Middelburg
Afdelingshoofd Leefomgeving
Marc de Rooy
Marc de Rooy
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Senior policy advisor
Peter van Schaik
Peter van Schaik
ProRail
Adviseur Duurzaam Inkopen - Schoon en Emissieloos Bouwen

Samenwerkingspartners

Duurzaamheid
Presentaties en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant
KCI
Voorbeeldprojecten en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland