Effectmetingen voor SDG12, SDG13 en SDG11 met MVI Platform

Dit jaar is Provincie Zeeland gestart om de positieve bijdrage van de opdrachtnemers aan klimaatverandering, luchtkwaliteit en circulariteit te meten.

Projectbeschrijving

In 2023 is Provincie Zeeland gestart om de positieve bijdrage van de opdrachtnemers aan klimaatverandering, luchtkwaliteit en circulariteit te meten. MVI Platform heeft samen met Provincie Zeeland een methodiek ontwikkeld om deze bijdrage door te rekenen per project. Doel van de monitoring is om inzicht te krijgen in de gerealiseerde effecten van het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Via monitoring in de contractfase kunnen we beter gaan leren om te sturen hoe we de bijdrage aan onze beleidsdoelen kunnen vergroten.

Er is een deskstudie uitgevoerd naar bestaande methodieken en indicatoren. Op basis van de 7 focus SDG van het MVOI plan zijn 7 effect indicatoren geselecteerd. Deze zijn voorgelegd aan beleidsdeskundige van Provincie Zeeland en een expert tafel tijdens een Europese inkoop event van (ICLEI). Vervolgens zijn de effect indicatoren uitgewerkt in een handleiding. De handleiding bevat een beschrijving van de definities, rekenmethode, aanbestedingsteksten en borging- en monitoringswijze. Er is een online tool ontwikkeld om de invoer van de indicatoren voor SDG12, SDG13 en SDG11 te berekenen. Deze is getest bij een aantal leveranciers en deelnemers van het K&I netwerk CBZ. Komende periode worden de andere indicatoren gedigitaliseerd.

De tool is met name geschikt als contract eis om tijdens de looptijd van het aanbod en de gerealiseerde bijdrage aan de beleidsdoelen door te rekenen. De rekentool is voor iedereen toegankelijk. MVI Platform biedt een aantal diensten aan voor inkopende organisatie zoals validatie van input, online training en dashboards voor projecten en jaarlijkse MVOI rapportage inclusief analyses en benchmarks.

Projectdetails

Regio: provincie Zeeland

Samenwerkingspartners: beleidsmakers, projectleider, budgethouders, inkoopadviseur en contractbeheer Provincie Zeeland. Pilot met 7 leveranciers uitgevoerd door studenten bedrijfskunde van Hogeschool Zeeland

Relevant voor: andere Provincies, gemeenten en leveranciers. Hoe meer deelnemers hoe meer we kunnen benchmarken en leren van elkaar.

Contactpersoon

Mariska van Dalen
Mariska van Dalen
MVI Platform
Oprichter MVI Platform

Bekijk meer inspiratieprojecten