Circulaire herstructurering Siloplein Middelburg

Voor het voormalige CZAV-complex van 3 ha groot is een plan gemaakt dat voorziet in behoud van een groot deel van de gebouwen, het slopen van een klein deel van de bebouwing en herinrichting van de openbare ruimte.

Projectbeschrijving

De gemeente Middelburg heeft rond 2000 op bedrijventerrein Arnestein bedrijfsgebouwen aangekocht van de landbouwcoöperatie CZAV. Het voormalige CZAV-complex is 3 ha groot en is bebouwd met verschillende panden. Een deel van deze panden is door de Rijksdienst voor Erfgoed en Landschap aangemerkt als agro-industrieel erfgoed van bijzondere waarde. Daarnaast is het terrein dermate intensief bebouwd dat er onvoldoende ruimte is voor ontsluiting en parkeren. Het terrein is met de bestaande bebouwing niet logisch te verkavelen en op te delen voor verschillende gebruikers.

Daarom heeft de gemeente een plan gemaakt dat voorziet in behoud van een groot deel van de gebouwen, het slopen van een klein deel van de bebouwing en herinrichting van de openbare ruimte. Het doel is om zoveel mogelijk bouwmaterialen en verhardingsmaterialen in het gebied opnieuw te gebruiken. Door enkele loodsen gedeeltelijk te slopen en ingrijpend te verbouwen ontstaat een nieuw en aantrekkelijk gebied voor kleinere bedrijven. Circulair bouwen is daarbij het leidende principe. Het gebied krijgt daarmee een onderscheidend karakter en uitstraling.

De gemeente verbouwt dus bedrijfspanden omdat er een sterke samenhang is tussen de inrichting van het openbare gebied en het gedeeltelijk slopen en verbouwen van bedrijfsloodsen.

De gemeente verbouwt hier bedrijfspanden omdat er een sterke samenhang is tussen de inrichting van het openbare gebied en het gedeeltelijk slopen en verbouwen van bedrijfsloodsen.

Cor Helmendach, gemeente Middelburg

Projectdetails

Regio: gemeente Middelburg (Zeeland)

Samenwerkingspartners: Gemeente Middelburg, Provincie Zeeland (subsidie Impuls Bedrijventerreinen)

Relevant voor: gemeenten

Contactpersoon

Cor Helmendach

Gemeente Middelburg

Clustercoördinator grondbedrijf en economie

Bekijk meer inspiratieprojecten