Vervangen rotonde Ritthem met aandacht voor duurzaamheid en aanleg plastic fietspad

Bij het vervangen van het kruispunt door een rotonde, is veel aandacht besteed aan duuzaamheidskenmerken, zoals materiaalkeuze en circulariteit. Ook is er een plastic fietspad aangelegd.

Projectbeschrijving

Tussen april en september 2022 is het kruispunt bij A58 afrit bij Ritthem vervangen door een 5-poots verkeersveilige rotonde. Daarbij zijn er eerst diverse onderzoeken gedaan naar onder andere kabels en leidingen, de samenstelling van de bestaande verharding en bermen en niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook is onderzocht of er belangrijke archeologische vondsten in de grond aanwezig waren. Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan duurzaamheidskenmerken.

Duurzaamheid

Tijdens het voorbereiden en uitvoeren zijn de projectpartners voortdurend aan het zoeken geweest naar de beste keus. Welk materiaal heeft welke invloed op het milieu? Hoe zeker is het dat het goed werkt en veilig is? Wat is er allemaal op de markt? En valt het binnen het budget? Er zijn heel wat duurzame opties die je tegen elkaar af moet wegen. Bij dit project is er gekozen voor het gebruik van asfaltgranulaat (oud in nieuw asfalt) en het betongranulaat afkomstig uit de sloop van de gebouwen van het vroegere Termphos-terrein. Er is ook een plastic fietspad (Plastic Road) aangelegd van gerecycled plastic. Het eerste plastic fietspad van Zeeland!

Daarnaast is er deels gewerkt met elektrisch materieel. De machines moesten elektrisch aangedreven zijn, omdat deze minder CO2-uitstoot geven. In zo’n eerste project kom je erachter dat er te weinig laadmogelijkheden zijn in de omgeving. Dat leer je dan voor de volgende keer, dat er meer laadstations voor grote accu’s moeten komen in Zeeland.

Projectdetails

Regio: gemeente Vlissingen (Ritthem, provincie Zeeland)

Samenwerkingspartners: Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, Rijkswaterstaat

Relevant voor: gemeente, provincies, waterschappen, havenbedrijven, Rijkswaterstaat, aannemers

Tijdens het voorbereiden en uitvoeren waren we voortdurend aan het zoeken naar de beste keus.

Jarno Minderhoud

Contactpersoon

Jarno Minderhoud

Provincie Zeeland

Medewerker civiele techniek

Jarno Minderhoud

Bekijk meer inspiratieprojecten