Open college - Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering

Introductie

In dit eerste college uit de reeks Samenwerken aan een duurzame toekomst geeft Monique van Alphen van Antea Group een inleiding op het thema klimaatverandering en duurzaamheid.

Klimaatverandering en duurzaamheid komt in bijna alle vlakken in onze maatschappij terug; energiecrisis, materialen schaarste, achteruitgang van biodiversiteit en een veranderend weerpatroon. Dat we hier invulling aan moeten geven voor een leefbare toekomst is wel duidelijk. In dit college vertelt Monique van Alphen op basis van praktijkvoorbeelden op welke manier ambities en visie tot doelen en een aanpak omgezet kunnen worden. Daarbij gaat ze tevens in op hoe je dit meetbaar maakt en waar de meeste impact te maken is. Verschillende duurzame projecten uitgevoerd door Antea Group zullen besproken worden. Ook krijg je inzicht in wat je hier zelf in kan doen.

Monique van Alphen is bioloog en milieukundig ingenieur en werkt als projectleider en specialist duurzaamheid aan projecten in de openbare ruimte.

Praktische informatie

Locatie
Hybride, je kunt fysiek (provinciekantoor Haarlem) of online (Teams) deelnemen
Evenementdatum
10 februari 2023
Tijd
College is van 13.00 - 15.00 uur. Daarna is er ruimte voor gesprek
Kosten
Geen
Doelgroep
Mensen met interesse in duurzaamheidsvraagstukken en op zoek zijn naar handvaten om hier praktisch mee aan de slag te gaan, zowel beleidsmatig als operationeel.
Contactpersoon WOW
Rianne Croes
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Spreker

Monique van Alphen
Monique van Alphen
Antea Group
Projectleider contracten

Opbouw van het college

Het open college wordt hybride georganiseerd vanuit het Amfitheater van de Provincie Noord-Holland. Dat betekent dat je zowel live, in het Amfitheater, als online via Microsoft Teams kunt deelnemen. 

Van 13.00 tot 15.00 uur vindt het inhoudelijke college plaats. Aansluitend is er, als je wilt, van 15.00 tot 16.00 uur ruimte om met de andere deelnemers in gesprek te gaan. Dit wordt apart gefaciliteerd voor de online en de fysieke deelnemers.

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
Duurzaamheid
Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen
Duurzaamheid
Terugkijken - Open college biodiversiteit
Duurzaamheid
Terugblik Open college energietransitie
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

Samenwerkingspartners