Terugblik Open college energietransitie

Introductie

In dit zesde college uit de reeks Samenwerken aan een duurzame toekomst stond het thema energietransitie centraal. Mariëlle Vosbeek van Movares vertelde over Integraal Programmeren. Dit programma is landelijk ontwikkeld door het Rijk en provincies en wordt door Movares en Groen Licht begeleid voor de Provincie Noord-Holland.

Cruciaal bij energietransitie is dat je naar het hele systeem kijkt.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Mariëlle Vosbeek

Bij integraal programmeren kijk je naar het totale energiesysteem, dus naar alle sectoren en ontwikkelingen die een rol spelen. Denk aan de opwek van zonne-energie, de woningbouwopgave, warmtetransitie, mobiiliteit en geothermie, maar ook wat er lokaal speelt, zoals bijvoorbeeld een datacentrum, een kustlijn of de aanwezigheid van een luchthaven.

Marielle behandelde de vragen en dilemma's die zij in Noord-Holland tegenkomen. Meer informatie en de Mentimeter input van de deelnemers vind je in de sheets, die je hieronder kunt downloaden.

Spreker

Marielle Vosbeek
Marielle Vosbeek
Movares
Strategisch adviseur energietransitie

Samenwerkingspartners

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
Duurzaamheid
Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen
Duurzaamheid
Terugkijken - Open college biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)