Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats

In dit tweede college uit de reeks Samenwerken aan een duurzame toekomst gaf Lara Tijsma van BAM Infra een presentatie over BAM Infra, hoe het bedrijf kijkt naar duurzaamheid en hoe het werkt aan de emissieloze bouwplaats. Daarbij kwamen er voorbeelden van omgebouwde machines aan de orde en was er veel ruimte voor vragen.

Tip: Gebruik de links in de omschrijving van de video om direct naar het onderdeel van jouw interesse te gaan.

Kijk het college terug (1:18 uur, met inhoudsopgave)

Samenvatting

In dit college stonden voorbeelden van emissieloos bouwmaterieel centraal. Lara Tijsma vertelde eerst hoe BAM Infra werkt aan duurzame ontwikkelingsdoelen en ging vervolgens in op één van die doelen: CO2-reductie. Ze legde ook uit hoe de emissieloze bouwplaats door opdrachtgevers wordt uitgevraagd, waarbij de focus meestal ligt op materieel en logistiek en waarbij 75% als EMVI-criterium wordt uitgevraagd. Daarbij is het belangrijk dat de opdrachtgever vooraf duidelijkheid geeft waar de korting op wordt gegeven in een EMVI uitvraag. Het liefst gekoppeld aan een reductiedoel.

Asfaltspreidmachine op waterstof van BAMDaarna kwamen oplossingen voor decarbonisatie en emissieloos bouwen aan de orde, waarbij werd ingegaan op emissiearm en emissieloos materieel en de emissieloze bouwplaats. De main focus van BAM Infra als het gaat om emissieloos bouwen is het innoveren van het eigen materieel en een schonere optie inzetten als dat haalbaar is. Het bedrijf richt zich op dit moment vooral op waterstof, elektriciteit en HVO100. Een voorbeeld is de asfaltspreidmachine die in 2022 samen met partners is omgebouwd tot waterstof motor. Ook materieel van derden wordt gebruikt om de emissiearme uitdaging aan te gaan en de sector hiermee te stimuleren om machines om te bouwen.

Als laatste werd de prioriteitenbepaling bij het emissiearm maken van projecten behandeld en welke uitdagingen hierbij komen kijken. Denk aan de energievoorziening op de bouwplaats zelf, maar ook geld, laadvoorzieningen, beschikbaarheid, bestuurlijke processen en tijd. Vervolgens was er veel tijd voor vragen en discussie en kregen de deelnemers een digitale tour langs de machines die BAM heeft omgebouwd om de duurzaamheidstransitie aan te gaan.

Een aantal tips die 'uit de zaal' kwamen:

Een greep uit de vragen 'uit de zaal' die in dit college zijn behandeld:

 • Welke rol kunnen wij als opdrachtgever nemen om de emissieloze bouwplaats (beter) te faciliteren?
 • Wordt er momenteel bij de tenders al (veel) gewerkt met CO2-beprijzing?
 • Wat is voor aannemers zoals BAM een werkbare manier om CO2 en NOx uitstoot mee te rekenen in de EMVI uitvraag? 
 • Wat voor vermogen  (kW) hebben de machines die niet emissieloos zijn?
 • Wat is nou het grootste knelpunt welke het (verder) verduurzamen van de bouwplaats kan bemoeilijken?
 • Kun je de asfalt machine makkelijk vol tanken met waterstof? Je brengt de machine niet zo maar naar een tankstation, dus het zal op locatie moeten gebeuren.
 • Biobased diesel is toch eigenlijk gewoon diesel (komt ook van organisch materieel). Het gaat toch om minder CO2 in de lucht?
 • Accus zitten vol met schaarse grondstoffen. Hoe lang kunnen we nog accus maken? En dit is ook uitputting van de aarde. Dus hoe duurzaam zijn accu's (electrisch rijden/materieel)?
 • Wie voorziet in laadvoorzieningen voor elektrisch materieel? Lokaal kan een hub uitkomst bieden. Bij een uitgestrekte provincie is dat lastiger te regelen. 
 • Wat kan een opdrachtgever van te voren allemaal regelen voor een emissieloze bouwplaats? Zonder dat dit veel geld kost , omdat nog niet zeker is of de winnende partij dit ook kan (emissieloze bouwplaats)
 • Compenseert BAM hun CO2 uitstoot ook door bomen te (laten) planten? In Nederland is dit best lastig, maar er zijn grote projecten in het buitenland. 
 • Denken jullie ook na over wisselbare accupakketten zodat je op een andere, beter toegankelijke locatie, kunt laden.
 • Hoeveel procent van jullie bouwplaatsen werkt nu op deze manier en wat zijn de grootste obstakels die jullie tegenkomen bij deze transitie?
 • Je vertelde net dat er één jaar nodig is voor ombouwen van materieel, dit is een behoorlijke kostenpost. Vragen omgevingsdiensten in het kader van stikstofemissie te veel als ze het liefste emissieloze bouwplaatsen willen zien. Maw is het wel haalbaar?
 • Weet jij of er Europese ambities/deadlines zijn voor de emissieloze bouwplaats?
 • Hoeveel is er nu "bespaard" met deze manier van bouwen? 
 • Enzovoorts...

Spreker

Lara Tijsma
Lara Tijsma
BAM Infra
Sustainability professional

Samenwerkingspartners

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen
Duurzaamheid
Terugkijken - Open college biodiversiteit
Duurzaamheid
Terugblik Open college energietransitie
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)