Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)

Introductie

Hoe kunnen wij met meer dan 400 wegbeherende overheden de belangrijke mobiliteitsthema's een stap verder brengen? Op vrijdag 8 juli gaf Robert Kok als programmacoördinator Smart Mobility van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad hier een open college over. Daarbij lichtte hij de Samenwerkingsagenda 2021-2022 toe, een update op de eerste Samenwerkingsagenda die uit 2019-2020 stamt en veel bruikbare initiatieven en rapporten heeft opgeleverd.

De zeven samenwerkingsacties uit de agenda zijn:

  1. Infrastructuur van de toekomst
  2. Inrichten iVRI-landschap
  3. Verkeersmanagement informatie voor Route Advies (VM-IVRA)
  4. LVMB en digitalisering
  5. Gebruik van nieuwe datastromen
  6. Multimodale mobiliteit
  7. Samenwerken op reguliere productie

Ook lichtte Robert goede voorbeelden van samenwerken toe en besprak hij wat goed gaat en wat beter kan. 

Het open college is, vanwege het interactieve karakter, niet opgenomen. Wel kun je de sheets downloaden en het open college van 17 april 2020 terugkijken. Heb je nog vragen? Of ideeen voor samenwerking? Neem dan via onderstaande gegevens contact op met Robert Kok.

Spreker

Robert Kok
Robert Kok
Rijkswaterstaat en Landelijk Verkeersmanagement beraad (LVMB)
Programmacoördinator

Programma

Robert Kok werkt als programmacoördinator aan de realisatie van de samenwerkingsagenda Smart Mobility. Hij kijkt samen met wegbeheerders van het Rijk, provincies en gemeenten welke concrete stappen we samen kunnen zetten om deze innovaties te versnellen en hoe we daarbij de kennis van marktpartijen en kennisinstellingen zo goed mogelijk kunnen benutten.

Het LVMB heeft 7 thema's benoemd waar we als gezamenlijke wegbeheerders ontwikkelingen willen versnellen. Voorbeelden zijn het klaarmaken van onze infrastructuur voor de komst van slimme voertuigen, het werkend krijgen van de nieuwe generatie iVRI's, het leveren en slimmer gebruiken van Voertuig- en Verkeersmanagementdata, inzicht krijgen in de risico's van in-car informatie voor weggebruikers en de veranderende behoefte bij overheden op het gebied van human capital.

Het college vond plaats in het kader van het opleidingsprogramma “Aan het werk met veilige, slimme en groen mobiliteit” dat we samen met de provincie Noord Holland organiseren.

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit
Smart Mobility
Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur
Smart Mobility
Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag