Terugblik open college: De transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem en multimodaliteit

Op vrijdag 2 september gaf Marcel Kool van DHM Infra een open college over duurzame mobiliteitssystemen en multimodaliteit. 

De wereld heeft nog altijd te maken met bevolkingsgroei en tegelijkertijd gaan mensen zich steeds meer bewegen: er is sprake van mobiliteitsgroei. Beide ontwikkelingen concentreren zich met name in de stad, doordat ook het aantal stedelingen groeit. Naar verwachting zetten deze trends zich nog tot tenminste 2050 door. Dit zet het bestaande mobiliteitssysteem, met een dominante rol voor de auto met verbrandingsmotor, verder onder druk en vraagt om een transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem.

De vragen die spelen en waar wij als beheerders een oplossing voor proberen te vinden:

  • Hoe houden we onze wereld bereikbaar?
  • Hoe houden we onze wereld leefbaar?
  • Hoe benutten we de schaarse ruimte?

In het open college behandelde Marcel verschillende mogelijkheden om mobiliteit te verduurzamen. Ook besteedde hij speciale aandacht aan drones en advanced mobility. Veel toepassingen zijn al in gebruik, maar er is ook nog een wereld van onbenutte kansen. Welke voordelen en nadelen brengt het gebruik van drones met zich mee?

Spreker

Marcel Kool
Marcel Kool
DHM Infra
Junior Advisor Projectmanagement

Inhoud

Tijdens dit college kwam onder meer aan bod:

  • De problemen van het bestaande mobiliteitssysteem: waarom is dit niet langer houdbaar?
  • Sleutelonderdelen van een duurzaam mobiliteitssysteem, waaronder innovatieve mobiliteitsoplossingen. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de opkomst van drones, die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen en in de toekomst zelfs een rol kunnen gaan spelen in het vervoer van personen en goederen. De algemeen gebruikte term voor deze nieuwe vorm van mobiliteit is Urban Air Mobility of Advanced Air Mobility. Hoe ziet een dergelijk duurzaam mobiliteitssysteem eruit en welke rol kunnen innovatie oplossingen in de toekomst gaan spelen?
  • Een aanpak, beschreven aan de hand van theoretische modellen, om een dergelijke, vaak moeizame transitie te bewerkstelligen: hoe kunnen we bestaande (mobiliteits)systemen veranderen?

De open colleges smart mobility in 2022 vinden plaats in het kader van het opleidingsprogramma “Aan het werk met veilige, slimme en groen mobiliteit” dat we samen met de provincie Noord Holland organiseren.

Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit
Smart Mobility
Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur
Smart Mobility
Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag

Samenwerkingspartners

Smart Mobility
Terugblik Open college Smart Mobility: State of the Art
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Smart Mobility, praktisch doen!
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility: verkeer en evenementen
Smart Mobility
Terugkijken: Open college Krachtenbundeling bij slimme en duurzame mobiliteit
Smart Mobility
Terugkijken: open college Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering
Smart Mobility
Terugblik open college Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Smart Mobility
Terugblik open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)
Smart Mobility
Terugblik Open college - Hebben organisaties ook een reptielenbrein? Over omgaan met veranderingen
Smart Mobility
Terugblik open college: Publiek-private samenwerking bezien vanuit private hoek
Smart Mobility
Terugblik open college Crowd management in Amsterdam
Smart Mobility
Terugblik Open college: ontwikkelingen en integraliteit van de laadinfrastructuur
Smart Mobility
Terugblik open college Mens - Voertuig - Gedrag