Terugkijken: webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?

Hoe werken wij als overheid, markt en onderwijs met elkaar samen om de uitdagingen in de watersector aan te pakken? Hoe stoppen we met het elkaar toespelen van de bal? En hoe zorgen we ervoor dat ook burgers de juiste keuzes maken voor de lange termijn?

Kijk het laatste webinar van de reeks weerextremen terug, waarin Johan Raap en Anjo Travaille ingaan op de samenwerking in de triple O en de manier waarop we het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden naar het maken van duurzamere keuzes.

Kijk het webinar terug (1 uur)

Samenvatting

Johan Raap van Royal Cosun vertelde over het perspectief van de triple O: overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen. Vanuit zijn ervaring als bestuurder van Waterschap Aa en Maas, de agro industrie, het onderwijs èn zijn rol als kritisch en maatschappelijk betrokken burger ziet hij als geen ander de overlappen in wat ons als waterexperts bezighoudt. Of het nou gaat om waterlozing vanuit de industrie, tegeltax, de prijs van water, bio-energie, plastics in het oppervlaktewater, statiegeld of mest: het gaat erom dat wij de problemen vanuit het hele systeem bekijken. "Leg de bal niet steeds bij een ander," was zijn boodschap. "Alle stakeholders in de waterketen hebben een taak en kunnen dus bijdragen."

Anjo Travaille bouwde 20 jaar lang kennis en ervaring op in de fysieke leefomgeving en is bestuurslid bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Als expert duurzaamheid en gedrag vertelde hij over de werking van het menselijk brein en gedragsbeïnvloeding. "Voor een duurzamere wereld hebben we niet alleen inhoud vanuit de triple O nodig, maar zijn we ook erg afhankelijk van de keuzes van mensen. Wat daarbij niet meewerkt is dat mensenhersenen zich liever bezighouden met de korte termijn dan de lange termijn." In zijn presentatie laat hij aan de hand van verschillende voorbeelden zien hoe we daar invloed op uit kunnen oefenen. 

Vervolgserie over klimaatadaptatie in internationaal perspectief

Dit was het laatste webinar in de reeks Weerextremen en de watersector, die we samen met STOWA, KNW Waternetwerk, KWR en Stichting RIONED organiseren. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe serie die ingaat op Klimaatadaptatie in internationaal perspectief. Schrijf je in voor de WOW-mailings om op de hoogte te blijven!

Sprekers

Johan Raap
Johan Raap
Royal Cosun
Process Technologist
Anjo Travaille
Anjo Travaille
Bovenkamers
Spreker en adviseur gedragsbeïnvloeding & duurzaamheid

Samenwerkingspartners

Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden
Weersextremen en de watersector
Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie
Weersextremen en de watersector
Terugkijken webinar alternatieve bronnen voor zoet water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar slimme nieuwbouw, de veranderende rol van water