Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie

Introductie

Zoet water is schaars op onze aardbol, terwijl we het hard nodig hebben voor de drinkwatervoorziening en landbouw. Door klimaatverandering, droogte en mismanagement wordt verzilting een steeds groter probleem. Op vrijdag 10 september gingen we hier in het vierde webinar in de reeks 'Weersextremen en de watersector' op in.

Gualbert Oude Essink (Deltares en Universiteit Utrecht) vertelde hoe verzilting werkt, welke problemen het oplevert en welke mogelijke oplossingen er zijn. Willemijn Bouland-Oosterwijk (Dunea) legde uit wat verzilting betekent voor het drinkwaterbedrijf en welke strategieën zij in de praktijk hanteren om hiermee om te gaan.

Vanuit de ruim 200 deelnemers kwamen er veel vragen binnen over onder andere alternatieve bronnen (kom dus ook naar het webinar Alternatieve bronnen op 15 oktober), nieuwe waterzuiveringstechnieken, de link met de energietransitie en wetgeving met betrekking tot de ondergrond. De vragen die tijdens het webinar niet meer behandeld konden worden, hebben Willemijn en Gualbert na het webinar schriftelijk beantwoord

Kijk het webinar terug (1 uur)

Sprekers

Willemijn Bouland-Oosterwijk
Willemijn Bouland-Oosterwijk
Drinkwaterbedrijf Dunea
Manager strategie
Gualbert Oude Essink
Gualbert Oude Essink
Deltares en de Universiteit van Utrecht
Senior hydrogeolist

Over deze reeks

In de periode van 21 mei tot en met 10 december 2021 organiseren we samen met met STOWA, KNW Waternetwerk, KWR en Stichting RIONED zeven sessies over weersextremen. In deze reeks gaan we samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting en mogelijke (adaptatie)strategieën, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Samen kijken we naar zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt.

Samenwerkpartners

KNW Waternetwerk
RIONED
STOWA
KWR Watercycle research institute
Platform WOW
Weersextremen en de watersector
Webinar Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
Weersextremen en de watersector
Webinar Greenfield: slimme nieuwbouw
Weersextremen en de watersector
Webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden