Terugkijken: webinar slimme nieuwbouw, de veranderende rol van water

Foto: SmartRoof 2.0, een blauw-groendak dat daadwerkelijk koelt in de zomer

Foto: SmartRoof 2.0, een blauw-groendak dat daadwerkelijk koelt in de zomer

Introductie

Op vrijdag 12 november vond het webinar 'Slimme nieuwbouw, de veranderende rol van water' plaats. Je kunt het webinar hieronder terugkijken.

Kijk het webinar terug (1 uur)

Inhoud van dit webinar

De bouw wordt geraakt door een veelvoud aan uitdagingen: de enorme bouwopgaaf, de energietransitie, gebrek aan vakmensen en krapte aan materialen. Op de klimaattop in Glasgow probeert men paal en perk te stellen aan de effecten van klimaatverandering, maar uiteindelijk is het aan overheden, gemeenten, ingenieurs, ontwikkelaars en aannemers of en hoe ze klimaatadaptatie in de bouwopgaaf meenemen. In dit webinar gingen we specifiek in op de veranderende rol van water in, op en bij het gebouw.

Joris Voeten van de WUR gaf een aantal pakkende voorbeelden uit de praktijk van Nature-based Solutions gericht op het stedelijk gebied. Het doel daarvan is om kostbaar regen- en drinkwater op circulaire wijze veel beter te benutten naar de potentie die het heeft. Daarbij benadrukte hij dat natuur in de stad niet alleen mooi is, maar puur noodzakelijk. "Het verschil tussen een idee en een succesvol klimaatadaptief project in de stad is het nu gewoon doen," is zijn belangrijkste boodschap. "Twijfel je nog of je ermee aan de slag wilt? Ga het gewoon doen. Er is geen tijd meer om te dimdammen. Faal gerust de eerste keer, maar faal snel. Zo houden we de blauw-groene leercurve naar stedelijke klimaatadaptatie steil."

Klaasjan Raat van KWR ging in op de praktijk van circulair watergebruik in de stad. "Als we de stad vergroenen, dan moeten we wel zorgen dat het groen voldoende water heeft, ook als het heel lang droog is," vertelde hij. In zijn presentatie ging hij in op verschillende voorbeelden van circulaire waterberging, van berging in de ondergrond voor later gebruik tot scheiden van verschillende waterstromen in gebouwen zelf. "De grootste uitdaging voor implementatie van nieuwe, circulaire concepten zit vaak niet in de techniek, maar in organisatie en wet- en regelgeving. Ga je een nieuwe wijk ontwerpen, of een gebouw, neem de governance van water dan vanaf dag 1 mee in je project én in je organisatie.”

Sprekers

Klaasjan Raat
Klaasjan Raat
KWR
Water Resources Management | Water Reuse
Joris Voeten
Joris Voeten
Wageningen Universiteit
Researcher Nature-based Solutions

Weersextremen en de watersector

Klimaatverandering, het is bijna dagelijks in het nieuws. Om de effecten en consequenties van klimaatverandering te zien hoeven we helemaal niet meer ver buiten onze landsgrenzen te kijken. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen eeuw ongeveer 1,5 graden Celsius gestegen en steeds vaker hebben we te maken met weersextremen. Toenemende neerslag in de winter en langere periodes van warmte en droogte in de zomer. En als het dan regent, is dit steeds vaker in piekbuien. Dit heeft gevolgen voor de watersector. Het watersysteem moet zo ingericht worden dat we onder steeds extremere omstandigheden kunnen voldoen aan de verwachtingen vanuit landbouw, natuur en industrie. En niet te vergeten bewoners van stad, platteland, aan de kust of juist op de hoger gelegen zandgronden.

In een serie van 7 webinars gaan we samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafweging en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt aan bod.

Samenwerkingspartners

Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden
Weersextremen en de watersector
Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie
Weersextremen en de watersector
Terugkijken webinar alternatieve bronnen voor zoet water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?