Terugkijken: webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp

Introductie

Op vrijdag 11 juni vond het webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp plaats als tweede webinar in de serie Weersextremen en de watersector. Op deze pagina vind je de sheets, de video, antwoorden op vragen die tijdens het webinar niet meer behandeld konden worden en tips voor meer informatie.

Hans van Ammers van de gemeente Arnhem nam ons mee in de manier waarop de gemeente Arnhem al langere tijd bezig is met klimaatadaptatie. Hij vertelde over de maatregelen die nu al in de gemeente worden genomen, over de strategie om klimaatadaptatie verder te versnellen en hoe we hier als bedrijven, overheden, kennisinstituten en bewoners samen mee aan de slag kunnen.

Hugo Gastkemper van Stichting RIONED (de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) behandelde het landelijke beleid, stresstesten, verschillende maatregeltypen en de effectiviteit daarvan.

Tip!

Volg op donderdag 7 oktober om 13.30 ook het webinar ‘Hemelwater, de Vlaamse praktijk’ met medewerking van VLARIO, de Vlaamse zusterorganisatie van Stichting RIONED. Meer informatie hierover volgt in RIONEDnieuws en op de RIONED LinkedIn pagina.

Sprekers

Hans van Ammers
Hans van Ammers
Gemeente Arnhem
Strategisch bestuursadviseur energietransitie en klimaatadaptatie
Hugo Gastkemper
Hugo Gastkemper
Stichting RIONED
Directeur
Rudy van Beurden
Rudy van Beurden
Platform WOW
Presentator

Samenwerkingspartners

STOWA
KWR Watercycle research institute
RIONED
KNW Waternetwerk
Platform WOW

Kijk het webinar terug (1 uur)

Ik heb nu meer zicht op welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden ik zelf heb.

Deelnemer na het webinar
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Weer- en klimaatscenario's
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Droogte: effecten en adaptatie – hogere zandgronden
Weersextremen en de watersector
Terugblik webinar Verzilting: effecten en adaptatie
Weersextremen en de watersector
Terugkijken webinar alternatieve bronnen voor zoet water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar slimme nieuwbouw, de veranderende rol van water
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?