Terugkijken webinar richtlijnen CSRD en CSDDD

Corporate Sustainability Reporting Directive en Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Mensen aan het werk over de A12 Galecopperbrug om de voegovergang te vervangen.

Introductie

Op maandag 25 maart organiseerden Platform WOW en PIANOo een webinar over de Europese richtlijnen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Kijk het webinar hieronder terug en download de presentaties.

Opname webinar (62 min.)

Samenvatting

Verplichte duurzaamheidsrapportage 

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Daarom komen er steeds meer regels voor bedrijven om te verduurzamen, zoals de CSRD. Dat is een Europese richtlijn die eist dat grote bedrijven vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken. In deze rapportage presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. 

Ook opdrachtgevers krijgen hier indirect mee te maken. Bijvoorbeeld omdat een opdrachtnemer bepaalde informatie nodig heeft van de opdrachtgever. Door dit vooraf goed af te stemmen kan extra administratieve last voor de opdrachtnemer worden beperkt. En de opdrachtgever kan straks zien hoe opdrachtnemers scoren ten opzichte van elkaar, omdat iedereen op dezelfde manier rapporteert. 

De CSRD schept verplichtingen voor ondernemingen en schept geen rechtstreekse verantwoordingsverplichting voor aanbestedende diensten. Voor deze diensten biedt de richtlijn wel kansen omdat je via die verplichte informatie die geopenbaard moet worden, kun je meer te weten komen over hoe duurzaamheid die organisatie is. 

Mariska Verseveld, senior aanbestedingsexpert bij PIANOo, vertelde welke impact deze richtlijnen hebben voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. Ze behandelde veranderingen in wetgeving op Europees niveau, met nadruk op de verplichte duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen onder de CSRD en het doorlopend onderzoek naar eigen activiteiten en die van ketenpartners onder de CSDDD. Ze benadrukte dat deze wetgeving indirecte invloed heeft op aanbestedingspraktijken door het genereren van meer duurzaamheidsinformatie, met potentiële voordelen voor aanbestedende diensten in termen van vrijheid bij onderdrempelige opdrachten en het integreren van duurzaamheid in gunningscriteria.

Tom Bijkerk van Vitens bood inzicht in de uitdagingen van het naleven van duurzaamheidsrapportagevereisten. Vitens, met zijn enorme klantenbestand en personeelsomvang, staat voor aanzienlijke verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Tom benadrukte de complexiteit van het begrijpen en toepassen van richtlijnen zoals de CSRD en de Europese taxonomie. HIj benadrukte het belang van samenwerking binnen de sector en het delen van best practices om te slagen in deze uitdagende onderneming. Een belangrijk aspect is volgens hem ook de rol van opdrachtgevers bij het ondersteunen van bedrijven bij het voldoen aan duurzaamheidsvereisten.

Sprekers

Mariska Verseveld

PIANOo

Jurist

Mariska Verseveld

Tom Bijkerk

Vitens

Strateeg

Tom Bijkerk

Samenwerkingspartners