Terugkijken: webinar Waar beweegt de Nederlandse watersector zich naartoe?

Think Big Act Small: een oproep voor de Nederlandse watersector

Onderzoeker bij het water Fotograaf: Henk Ganzeboom

Kleine stappen om grote impact te maken

Think Big, Act Small: kijk naar het grote plaatje en zet kleine stappen om impact te maken. Die boodschap kwam letterlijk tot leven in het zesde en laatste webinar uit deze reeks. De twee sprekers Li An Phoa van Drinkable Waters en Patrick Blom van Waterschap Vallei en Veluwe zetten dagelijks kleine stappen die een groot verschil maken voor een klimaatneutrale of misschien zelfs wel klimaatpositieve toekomst. En de conclusie is: jouw invloed is veel groter dan je zelf in eerste instantie misschien dacht!

Kijk het webinar van 1 uur terug om je te laten inspireren wat jij zelf als waterprofessional, maar ook als burger, kunt doen om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving.

Kijk het webinar terug (1 uur)

Samenvatting

Li An Phoa van Drinkable Waters

Li An Phoa vertelt over het werk van de Stichting Drinkable Waters, die ontstond nadat zij een maand lang uit de Ruper River in Canada dronk. Dat was een schoonheidservaring die een stempel op haar leven drukte. "Onze grootouders hebben dit ook nog gedaan," realiseerde zij zich. Helaas was de rivier drie jaar later niet meer drinkbaar door verschillende economische ontwikkelingen, maar het kompas voor haar werk was ingesteld: de drinkbare rivier als realiteit. Li An's visie is dat we de rivier, het water, weer voelbaar moeten maken voor de mensen om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen pakken.

Zelf liep ze meer dan 18.000 kilometer langs rivieren, waaronder de Maas, de Ijssel en de Vecht, waarbij ze talloze mensen sprak en inspirereerde. Daarbij ontdekte ze dat haar invloed veel groter is dan ze zelf dacht. Zonder een budget, een vastgestelde functie of positie wist ze mensen te inspireren en in beweging te zetten om echt verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het water. Inmiddels doet haar stichting belangrijk werk met een grote reikwijdte. Tijdens rivierwandelingen worden mensen van alle rangen en standen gemobiliseerd om zelf aan de slag te gaan. Internationaal lopen er burgeronderzoeken en er zijn impactrijke communities opgezet zoals "Burgemeesters van de Meuse" en "Drinkbare Ijssel". Li An is een veelgevraagd spreker als het gaat om een duurzame leefomgeving en positieve verandering.

Stap voor stap leg je grote afstanden af

Li An Phoa

Patrick Blom van Waterschap Vallei en Veluwe

Patrick Blom van Waterschap Vallei en Veluwe heeft als missie dat iedereen bij het waterschap werkt aan een klimaatpositieve leefomgeving. Hij buigt zich dagelijks over de vraag hoe je daar met zijn allen vorm en inhoud aan geeft. Want, zo vertelt hij, waterschappen hebben zeer direct te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Door langere periodes van droogte en hele natte periodes is het steeds lastiger om de taken om te zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater uit te voeren. Dus of het waterschap nu zelf initiatief neemt, projectpartner is of belanghebbende: iedereen moet alles op alles zetten voor klimaatmitigatie.

Een inspirerende uitspraak uit 2011 die hij aanhaalt is van (destijds nog Prins) Willem-Alexander: "There is no wastewater, only water that is wasted." Alle ontwikkelingen in de wereld duiden erop dat we zuinig met onze hulpbronnen om moeten gaan, maar wij spoelen ons toilet nog door met drinkwater. Hoe geven we met zijn allen vorm en inhoud aan de verandering die nodig is? Door gewoon te beginnen, aldus Patrick. In zijn presentatie haalt hij vier voorbeelden aan van doorbraakprojecten waar al veel in is bereikt. Hij vertelt over

  1. de circulaire rioolwaterzuivering in Terwolde;
  2. een Aquathermie project waarin het waterschap bronhouder is (ze stellen de warmte om niet beschikbaar);
  3. de Waterrotonde in Eerbeek waarbij wordt gekeken of de papierindustrie circulairder met water om kan gaan
  4. Boeren voor Biobased bouwen, waarin de landbouwtransitie, Water en Bodem sturend en de grote bouwopgave samenkomen. Het waterschap heeft hier een groot belang bij, zodat wordt voorkomen dat schadelijke afvalstoffen in het oppervlaktewater en de rivieren terechtkomen.

 

Realiseer je dat je bij alles wat je doet effect kunt hebben op je omgeving. Hoe groot of klein ook.

Patrick Blom

Sprekers

Patrick Blom

Waterschap Vallei en Veluwe

Opgavemanager Duurzaam vernieuwen

Li An Phoa

Drinkable Rivers

Founder

Droogte
Terugkijken: Think Big, Act Small, een oproep voor de Nederlandse watersector
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: waterwebinar #2: Water in en om onze veeleisende steden
Weersextremen en de watersector
Kijk terug: webinar Innoveren en digitaliseren in de watersector
Weersextremen en de watersector
Terugkijken: Energie opwekken uit water
Afvalwater
Terugkijken webinar Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater