Terugkijken: Kennissessie standaardisering rood asfalt

Lancering standaard met product- en duurzaamheidseisen

Introductie

Is het na het ontstaan van vliegschaamte, houtkachelschaamte, sierbloemschaamte en vleesschaamte niet ook eens tijd voor Asfaltmengselschaamte? 

Op dinsdag 7 december organiseerden we samen met Bouwcirculair een kennissessie over de standaardisering van rode asfaltmengsels, waarin de nieuwe productbladen werden gepresenteerd. Je kunt de sessie hier terugkijken.

Kijk de sessie terug (1 uur)

Samenvatting

Remy van den Beemt van BAM vertelde over de milieu-impact door efficiënter te werken in asfaltcentrales. "De doelstellingen van onze sector zijn helder: 50% minder CO2 en 50% circulair in 2030. Tegelijkertijd zitten we in een markt die al decennialang vaart op de laagste prijs. Daardoor heeft een gemiddelde asfaltcentrale wel zo'n 120 mengsels in zijn bestand. Dit heeft een zware impact op planning, inkoop, logistiek, receptwisselingen en kwaliteitsbeheersing van de centrales en maakt innovatie en verduurzaming bijna onmogelijk. We moeten als opdrachtgevers en opdrachtnemers naar fundamenteel andere oplossingen toe en dat betekent dat we de wildgroei in het aantal mengsels samen moeten stoppen."

Jan-Paul Boutkan van de provincie Overijssel riep iedereen in de markt op -de gemeentes, provincies, het rijk alsook de producenten - om mee te doen in het terugbrengen in het aantal asfaltmengsels. Samen met de gemeente Enschede en een aantal andere gemeenten bracht hij het aantal uit te vragen asfaltmengsels terug van 55 naar 22. "Daarmee hebben we de asfaltcentrale behoorlijk veel gas en kosten bespaard," vertelde hij. "Er zijn nu veel minder starts en stops nodig, het productieproces heeft meer continuïteit, is veiliger, efficiënter en beter voor de  levensduur van het asfalt."

Jan Diemer van KWS ging verder in op de werking van deze starts en stops en hoe zo'n grote hoeveelheid verschillende asfaltmengsels leidt tot onnodig verlies van gas, tijd, geld en innovatiecapaciteit.

De presentatie werd geëindigd door Dirk-Jan Bours, die de productbladen voor rood asfalt (één voor AC Surf rood en één voor SMA Rood) presenteerde. "Het gaat hier niet om een innovatie, maar om het uniform uitvragen, waarbij we vooral ingaan op de milieu-afdruk en de circulariteit," vertelde hij. Om duidelijk bij te dragen aan de uniformering zijn daar nog een aantal extra eisen bij gesteld." Beiden kun je op de website Moederbestek.nl downloaden.

Voordelen uniformering asfaltmengsels

  • Het reduceren van het aantal starts en stops van de asfaltmolen levert bij benadering een energiewinst van 4% op.
  • De kwaliteit van grote batches is over het algemeen beter dan van kleine batches.
  • Standaardisering van de optimale samenstelling voor wat betreft technische en milieu prestaties geeft opdrachtgevers duidelijkheid en spaart tijd in het aanbestedingsproces.

Sprekers

Remy van den Beemt

BAM

Hoofd Technologie Wegen

Jan Paul Boutkan

Provincie Overijssel

Teamleider investeringen en realisatie

Jan Diemer

KWS Infra

Hoofdlaborant

Samenwerkingspartners

Hoe zes Twentse gemeenten de uitvraag van het aantal asfaltmengsels halveerden

De Themagroep uniformering Asfaltmengsels werkt sinds dit jaar aan het terugbrengen van de uitvraag van asfaltmengsels door overheden. Zes gemeenten in Twente draaiden in 2013 al een project om dit samen met Asfaltcentrale Twente voor elkaar te krijgen. Hoe is dit verlopen? Wat kunnen we hiervan leren? En waren de resultaten blijvend?

Lees meer