Over Platform WOW

Het landelijke netwerk van weg-, vaarweg- en waterbeheerders

Jouw opgave is ook die van een ander

Of je je nu bezighoudt met het water, de weg of de vaarweg in Nederland: vaak heb je te maken met dezelfde opgave als collega-beheerders bij andere organisaties. Provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, haven- en drinkwaterbedrijven werken steeds meer aan vraagstukken die netwerk overstijgend zijn. Denk aan duurzaamheid, digitalisering en de V&R-opgave. We kunnen deze uitdagingen alleen oplossen door samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise.

Sluit je aan bij Platform WOW

Wat we doen

Bijeenkomsten en ontmoetingen organiseren, online en offline

Wil jij een werkwijze, project of kennis uit de praktijk delen, waar andere beheerders hun voordeel mee kunnen doen? Of ben je benieuwd naar de kijk van andere beheerders op een vraagstuk waar jij mee worstelt? Wij helpen je met alles wat bij het opzetten van een online en offline bijeenkomst komt kijken.

Centraal bij al onze activiteiten staat samenwerking tussen overheden en het creëren van impact. We kijken welke drempels we kunnen wegnemen om daadwerkelijk samen aan de slag te gaan.

Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Factsheet: bijeenkomst organiseren met WOW

Personele uitwisseling en meeloopdagen

Elk jaar organiseren we de WOW-meeloopdagen. Tijdens een meeloopdag krijg je de gelegenheid om over de schouder van een vakgenoot mee te kijken. Een snelle en makkelijke manier om ervaringen te delen en elkaars wereld beter te leren kennen.

Je kunt ook overwegen om voor langere tijd in een andere organisatie gaan werken. Wij zoeken met jou naar die tijdelijke plek, want het netwerk met al haar betrokken organisaties biedt mogelijkheden te over. 

Neem contact op met een van onze adviseurs

Factsheet: personele activiteiten

WOW is elke week wel ergens in het land. Zo krijg je de gelegenheid om collega's uit verschillende organisaties over verschillende onderwerpen te spreken. Of juist precies over dat ene onderwerp dat jou zo interesseert.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Lindy Molenkamp, provincie Noord-Holland

Morgen is anders dan vandaag. Met Platform WOW.

Complexe transitieopgaven vragen om een krachtige samenwerking in onze sector.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Anita Baas, Rijkswaterstaat