Interviews met de juryleden WOW-prijs 2023

Maak kennis met de vijf juryleden

Dit jaar organiseert Platform WOW wederom de WOW-prijs voor de meest buitengewone samenwerkingsprojecten. Speciaal voor deze prijsvraag is er een vijfkoppige jury samengesteld. Hieronder maak je kennis met ze en lees je waar ze op gaan letten bij de jurering.

Interview met Willemien Bosch, directeur bij de branchevereniging Koninklijke NLingenieurs

8 mei 2023

"Ik houd ervan om het gemeenschappelijke uit partijen te halen en de beweging tot stand te brengen. In mijn huidige functie sta ik meer dan ooit in het middelpunt. Ik vertel met plezier het verhaal van de branche want ik geloof er écht in. Als ik kijk naar de sector moeten we steeds sneller aan groter wordende opgaven werken. Ik ben nieuwsgierig wanneer het lastig werd in de samenwerkingsprojecten die zich hebben ingeschreven voor de WOW-prijs. Wanneer ging het schuren en hoe ging je daarmee om? Wat was de oplossing?"

Lees het interview

Interview met Els van Grol, directeur Winning en Zuivering bij Vitens

17 mei 2023

“Voor mij is Platform WOW een ‘trip down memory lane’; ik maakte in 2007 van dichtbij mee hoe Platform WOW tot stand kwam. Men realiseerde zich dat kennisuitwisseling en samenwerking over de grenzen van organisaties heen veel potentie had. Toen ik werd gevraagd om te jureren voor de WOW-prijs, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Van nature ben ik erg geïnteresseerd in het raakvlak mens-techniek en samenwerking, de menskant. Hoe ben je van idee naar implementatie gekomen, hoe heb je de mensen in staat gesteld om ermee te werken en heb je de juiste organisaties betrokken?”

Lees het interview

Interview met Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering bij de provincie Noord-Holland

23 mei 2023

"Ik ben binnen de provincie Noord-Holland als directielid verantwoordelijk voor alles wat valt onder ‘beheer en uitvoering’. Daar zit de aanleg, beheer, onderhoud en exploitatie van natte en droge infrastructuur in, maar ook natuurontwikkeling en bodemsanering. Bij de jurering ga ik letten op lef en doorzettingsvermogen. Maar ook of overheden met andere partijen samenwerken, zoals aannemers en ingenieursbureau’s. Als er burgers bij betrokken zijn, vind ik dat zeker een pré, voor hen doen we het immers."

Lees het interview

Interview met Eric van Duijn, Team Manager afdeling Leefomgeving bij de gemeente Amersfoort

8 juni 2023

"Ik ben voorzitter van het regiobestuur omgeving Utrecht en daarmee ook bestuurslid van het WOW-bestuur. Acht jaar geleden werd ik bij WOW gevraagd vanuit mijn beleidsrol. Toen vond ik het al een mooi netwerk om in stand te houden: gemeenten en andere overheden werken vaak aan dezelfde opgaven. Bij de jurering ben ik vooral benieuwd wat de sleutels voor goede samenwerking zijn geweest. Ik ga mij focussen op de unieke dingen die er zijn gedaan. Hoe hebben zij elkaar vastgehouden wanneer het ingewikkeld werd om toch samen tot een oplossing te komen?"

Lees het interview

Interview met Wendy Tan, onderzoeker bij Wageningen University

22 juni 2023 

"Ik denk dat mijn positie een beetje afwijkt van de andere juryleden: als onderzoeker bevind ik mij voornamelijk in de wetenschappelijke wereld. Ik ben tien jaar architect geweest in Azië (Indonesië, China, Singapore o.a.) waar ik werkte aan grootschalige projecten. Daar is mijn liefde voor transport en infrastructuur ontstaan. Bij de WOW-prijs inzendingen ga ik kijken in welke mate innovatie aanwezig is in de samenwerkingsprojecten. Is er sprake van nieuwe technologie of een verbeterd proces? Is het anders dan anders? En levert de innovatie ook meerwaarde voor alle partijen?"

Lees het interview