Interview met Els van Grol, jurylid WOW-prijs

Bron: Vitens. Fotograaf: Stephan van Leiden

Bron: Vitens. Fotograaf: Stephan van Leiden

Els van Grol, directeur Winning en Zuivering bij Vitens, is een van de juryleden voor de WOW-samenwerkingsprijs 2023. We vroegen Els naar haar connectie met WOW, haar opgaven en haar visie op samenwerken. 

Je jureert dit jaar voor de WOW-prijs, kun je meer vertellen over jezelf? 

“Voordat ik aan de slag ging bij Vitens, werkte ik bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Voornamelijk in de projectorganisatie, het ingenieursbureau en later ook strategie en ontwikkeling. Daarvoor heb ik lang bij Rijkswaterstaat gewerkt waarvan de laatste vier jaar als directeur in Noord-Nederland. Binnen Vitens stuur ik negen teams aan die zorgen voor de winning en zuivering van het drinkwater in vijf provincies.”

Wat is je connectie met WOW?

“Ik maakte in 2007 van dichtbij mee hoe Platform WOW tot stand kwam. Men realiseerde zich dat kennisuitwisseling en samenwerking over de grenzen van organisaties heen veel potentie had. Ik ben aangenaam verrast om te zien wat voor vlucht het platform heeft genomen. Toen ik werd gevraagd om te jureren voor de WOW-prijs, hoefde ik daar niet lang over na te denken.”

Voor mij is Platform WOW een ‘trip down memory lane’; ik heb 16 jaar geleden de geboorte van het platform meegemaakt.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Els van Grol

Aan welke opgaven werk je nu?

“De vanzelfsprekendheid die er vroeger was - er komt altijd water uit de kraan - is er nu niet meer. Onze opgave is dat we niet alleen nu zorgen voor schoon en voldoende drinkwater maar ook later. Met mijn club werk ik aan het water maakproces: er wordt grondwater gewonnen en vervolgens worden alle zuiveringsstappen doorlopen die nodig zijn voor schoon en veilig drinkwater. We zorgen daarnaast voor het beheer en onderhoud van alle assets en het slim en duurzaam inrichten van het ‘watermaak’proces. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe tools die ervoor zorgen dat de waterverdeling optimaal wordt ingericht. Of een tool die helpt de waterkwaliteit te optimaliseren. De strategie van Vitens is ‘elke druppel duurzaam in 2030’. In de breedste zin van het woord: biodiversiteit in wingebieden, emissiereductie, energie- en waterbesparing, ga zo maar door.”

Waar ga jij op letten bij de inschrijvingen voor de WOW-prijs? 

“Ik ben hydroloog en dus eigenlijk een techneut, maar van nature ben ik erg geïnteresseerd in het raakvlak mens-techniek en samenwerking, de menskant. Hoe ben je van idee naar implementatie gekomen, hoe heb je de mensen in staat gesteld om ermee te werken en heb je de juiste organisaties betrokken? Dat zijn vragen die bij mij naar boven komen.”

Als je kijkt naar de tijd van nu, dan is er helemaal geen tijd om op drie plekken het wiel uit te vinden.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Els van Grol

Op welke manieren kijk jij over de grenzen van je eigen organisatie?

“Vitens werkt samen met andere (drink)waterbedrijven in Vewin-verband (Vereniging van drinkwaterbedrijven). We nemen deel aan diverse kennis agenda’s. De kennisuitwisseling en vertegenwoordiging van onze gezamenlijke belangen is daardoor goed geregeld. Als ik het dichterbij opzoek: ik organiseer binnenkort een sessie met de directeuren van de zeven inliggende waterschappen. Het is goed om op ambtelijk niveau de samenwerking op te zoeken zodat we in de praktijk sneller en beter met elkaar schakelen op onze gemeenschappelijke uitdagingen.”

Kun je een voorbeeld noemen van een succesvolle samenwerking?

“Het project Sterke Lekdijk is het eerste wat in mij opkomt, uit mijn tijd bij het Hoogheemraadschap. In deze dijkversterkingsopgave hebben we, naast het veiliger maken van de dijk, veel onderzoek gedaan naar de meekoppelkansen in de leefomgeving. We hebben partijen en innovaties ingekocht om samen de beste oplossingen op tafel te krijgen. Dit in nauwe samenwerking met de medebeheerders van het gebied: Rijkswaterstaat, provincie, gemeenten, natuurbeheerders. Wat mij betreft een mooi voorbeeld van hoe je het maximale uit een opgave haalt door samen zoveel mogelijk energie in een gebied te steken. We hebben een aantal baanbrekende stappen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor Nederland gezet. 

En in het jaar dat ik bij Vitens werk heb ik drie collega (drink)waterbedrijven bezocht om te kijken hoe ze daar met uniformering van de procesautomatisering bezig zijn. Wat kan ik van de partners leren, wat past bij de aanpak van Vitens? Ook heb ik de Gasunie bezocht, weliswaar buiten de orde van water, maar wel met een vergelijkbare productie- en verdeelopgave.”

Eerst even over de schutting kijken zou voor iedereen de eerste stap moeten zijn.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Els van Grol

Neem contact op met Els

Els van Grol
Els van Grol
Vitens
Directeur Winning en Zuivering