Belevingsonderzoeken Fiets

Fietswegen 2016 en 2023

Platform WOW heeft in 2016 en 2023 een belevingsonderzoek fiets-weggebruikers uitgevoerd. Doelstelling was om te achterhalen hoe tevreden de fietsers over de betreffende fietswegen zijn. Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. Aan deze onderzoeken deden provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk mee. Bekijk hieronder de resultaten van beide onderzoeken.

Resultaten 2023

Over het algemeen zijn ongeveer acht op de tien fietsers (zeer) tevreden over de geselecteerde fietsroute. 

Resultaten 2016

Nederlandse fietsers zijn over het algemeen zeer tevreden over de hoofdfietsroutes (voornamelijk snelfietsroutes en doorgaande fietsroutes) in ons land.

Contactpersonen fietsonderzoek

Astrid Schoon
Astrid Schoon
Platform WOW
Programmamanager
Letty Francissen
Letty Francissen
Platform WOW
Onderzoeksleider