Hoe waarderen Nederlandse fietsers de fietsroutes van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk?

Nu beschikbaar: Rapport onderzoek fietsgebruikers '23

In opdracht van Platform WOW heeft I&O Research in 2016 een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder gebruikers van fietsroutes in Nederland. Dit was de eerste keer dat een dergelijk onderzoek voor fietsers is uitgevoerd, soortgelijke onderzoeken zijn de afgelopen jaren al vaker uitgevoerd onder andere weggebruikers. In 2023 is besloten om dit onderzoek opnieuw uit te voeren. In dit gebruikerstevredenheidsonderzoek staat de volgende vraag centraal: 'Hoe waarderen Nederlandse fietsers de fietsroutes van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk?'. Naast algemene tevredenheid, wordt verder toegespitst op de aspecten kwaliteit, (sociale) veiligheid, doorstroming, voorzieningen en aantrekkelijkheid.

Algemene tevredenheid en belang

Over het algemeen zijn ongeveer acht op de tien fietsers (zeer) tevreden over de geselecteerde fietsroute. Minder dan één op de tien fietsers is (zeer) ontevreden over de geselecteerde fietsroute. Als we kijken naar het profiel van de fietsweggebruikers dan valt op dat er grote verschillen zitten tussen de fietsers in de gemeenten en de fietsers die een route van een andere beheerder (provincie, waterschap of Rijkswaterstaat) hebben gekozen. Zo zijn fietsers in de gemeente vaak jonger, fietsen zij vooral op normale fietsen, fietsen zij de route vaker dagelijks of meerdere keren per week en fietsen zij vaker in de spits. Fietsers op routes van de andere beheerders zijn over het algemeen wat ouder, fietsen vaker op een elektrische fiets, fietsen zij de route vaker eens per maand of minder vaak en fietsen zij vaker buiten de spits. Het belangrijkste verschil is het doel van de rit. De voornaamste redenen dat men fietst in de gemeenten is voor woon/werk verkeer, zakelijke afspraken, op visite gaan bij vrienden/familie en winkelen/boodschappen doen. Op de routes van de provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat fietsen mensen vaker voor een pleziertocht(je) en als sportieve activiteit.

Bekijk de rapportage voor een samenvatting als het gaat om de aspecten kwaliteit, veiligheid, doorstroming, voorzieningen en aantrekkelijkheid. 

Zestien wegbeheerders: 4.054 respondenten

In dit onderzoek zijn fietsers in Nederland ondervraagd door middel van een online vragenlijst. Aan dit onderzoek deden zestien verschillende wegbeheerders mee:

  • Zes gemeenten: Almere, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede en Westland
  • Zeven provincies: Drenthe, Flevoland, Gelderland, Limburg, Overijssel, Utrecht en Zeeland
  • Twee waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Scheldestromen
  • Rijkswaterstaat, met fietsroutes verdeeld over Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zeeland.

Respondenten kregen een kaartje te zien van de wegbeheerder (gemeente, provincie, waterschap of Rijkswaterstaat) waarin zij aangaven het laatst gefietst te hebben. Vervolgens moesten zij op de kaartjes de fietsroute selecteren waarover zij het laatst gefietst hebben, tot maximaal vier weken geleden. Indien respondenten geen enkele van de aangegeven fietsroutes selecteerden, behoorden zijn niet tot de doelgroep. In totaal hebben 4.054 respondenten de vragenlijst ingevuld. Als er in deze rapportage wordt gesproken over “de fietsroutes in ...” dan hebben we het over de voor dit onderzoek geselecteerde fietsroutes, niet alle fietsroutes van alle wegbeheerders.

Contactpersonen onderzoek

Astrid Schoon
Astrid Schoon
Platform WOW
Programmamanager
Letty Francissen
Letty Francissen
Platform WOW
Onderzoeksleider