Terugblik bijeenkomst onderzoek fietsgebruikers

Introductie

"De Fietswereld is de laatste vijf jaar enorm veranderd. Het is drukker en gaat sneller op de fietspaden. Beheerders zijn op zoek naar kennis en willen meer weten, tegelijkertijd is er ook al heel veel onderzocht. Hoe gaan we nu verder is de vraag." Wat willen we als beheerders weten over de beleving van fietsers? Wat hebben we al in kaart? Deze twee vragen stonden centraal in de bijeenkomst Onderzoek Fietsgebruikers. Hieronder vind je een kort overzicht en alle documentatie van de bijeenkomst en de inventarisatie naar bestaande onderzoeken. Ben je benieuwd naar de achterliggende rapporten? Neem dan contact op met Romana van Platform WOW.

Wat is er allemaal al?

Letty Francissen en Laury Schepers van Platform WOW gaven eerst een overzicht van het rijke datalandschap van fietsonderzoek. Hieruit blijkt dat we al heel veel weten over de fietsbeleving waar we als beheerders mee aan de slag kunnen. Je kunt in onderstaande presentatie de bevindingen terugzien. 

Welke onderzoeksvragen leven er?

Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over belangrijke onderzoeksvragen voor de toekomst. Wat zijn voor beheerders de meest cruciale vragen om beantwoord te hebben? Bijvoorbeeld: 

  • Hoe ervaren fietsers omleidingsroutes bij wegwerkzaamheden?
  • Hoe ervaren fietsers het gedrag van andere typen fietspadgebruikers bijvoorbeeld speed pedelecers, recreatieve fietsers, woon-werkverkeer, etc.)?

Naast vragen over de beleving van fietsers, leven er ook vragen over mobiliteit en fietsgebruik, zoals:

  • Welke drempel moeten we wegnemen zodat mensen vaker de fiets pakken?
  • Niet alleen onderzoeken waarom mensen wel fietsen maar ook juist waarom en waar niet.

Hoe gaan we nu samen verder

De bijeenkomst gaf veel inspiratie om het vervolgonderzoek vorm te geven. Letty Francissen, onderzoeksleider: ''Het was goede en leuke bijeenkomst, er kwam veel energie en input om het onderzoek richting te geven. We gaan nu kijken hoe we die input mee kunnen nemen in het belevingsonderzoek''

Platform WOW komt op korte termijn met een voorstel voor een vervolgonderzoek. Alle geïnteresseerden worden binnenkort benaderd om mee te denken of mee te lezen bij de opzet van het onderzoek. Meedenken kan in de kerngroep, meelezen in de meeleesgroep.

Ben je nog niet eerder betrokken geweest? Neem dan contact op met Letty.

Contactpersonen onderzoek

Letty Francissen

Platform WOW

Onderzoeksleider

Letty Francissen

Romana Oosterbeek

Platform WOW

Eventmanager en communicatieadviseur

Romana Oosterbeek

Organisator