Open college biodiversiteit

Introductie

In dit vierde college uit de reeks Samenwerken aan een duurzame toekomst staat het thema biodiversiteit centraal.

Biodiversiteit is vaak een onderbelicht thema binnen duurzaamheid, maar een belangrijke pijler voor het in stand houden van verschillende systemen. Een gezond ecosysteem heeft een gevarieerde samenstelling van flora en fauna, waardoor er een natuurlijke balans ontstaat. Door zaken als luchtvervuiling, stedelijke verdichting en ontbossing, neemt de biodiversiteit af en ontstaan er allerlei risico's voor de omgeving.

De opslag van CO2 in de bodem, bestuiving van planten door insecten, de daarmee samenhangende landbouwopbrengst en een grotere gevoeligheid voor ziektemakers hangen allemaal samen met de staat van biodiversiteit. Dit maakt het een belangrijke factor van verduurzaming.

Het open college op vrijdagmiddag wordt verzorgd door Matthias Koster en Bart van Eijk van WSP, een advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in natuurinclusief bouwen. In de eerste helft van het college behandelen ze theorie, met onderwerpen als:

  • Wat doet een ecoloog?
  • Wet natuurbescherming en vervolgstappen.
  • Hoe verhoog je de biodiversiteit en hoe meet je dat?
  • Waarom is biodiversiteit belangrijk voor ons?
  • Casus Schutskooiwijk, Poortugaal waarbij de Wet natuurbescherming en natuurinclusief bouwen en inrichten door WSP zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd.

De tweede helft is een werkcollege, waarbij je (ook online) met een groep werkt aan de casus Meetnet Biodiversiteit. 

Praktische informatie

Locatie
Hybride, je kunt fysiek (provinciekantoor Haarlem) of online (Teams) deelnemen
Evenementdatum
10 maart 2023
Tijd
College is van 13.00 - 15.00 uur. Daarna is er ruimte voor gesprek
Kosten
Geen
Doelgroep
Mensen met interesse in duurzaamheidsvraagstukken en op zoek zijn naar handvaten om hier praktisch mee aan de slag te gaan, zowel beleidsmatig als operationeel.
Contactpersoon WOW
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Sprekers

Matthias Koster

WSP

Adviseur ecologie

Bart van Eijk

WSP

Junior ecoloog

Opbouw van het college

Het open college wordt hybride georganiseerd vanuit het Amfitheater van de Provincie Noord-Holland. Dat betekent dat je zowel live, in het Amfitheater, als online via Microsoft Teams kunt deelnemen. 

Van 13.00 tot 15.00 uur vindt het inhoudelijke college plaats. Aansluitend is er, als je wilt, van 15.00 tot 16.00 uur ruimte om met de andere deelnemers in gesprek te gaan. Dit wordt apart gefaciliteerd voor de online en de fysieke deelnemers.

Klimaatadaptatie
Terugkijken: Inleiding duurzaamheid en klimaatverandering
Duurzaamheid
Terugkijken open college Ontwikkelingen en uitdagingen voor een emissieloze bouwplaats
Duurzaamheid
Terugkijken open college Stikstof en stikstofberekeningen
Duurzaamheid
Terugkijken - Open college biodiversiteit
Duurzaamheid
Terugblik Open college energietransitie
Klimaatadaptatie
Terugkijken college Wie betaalt klimaatadaptatie?
Circulair
Terugblik open college Circulair bouwen: van ambitie tot praktijk
Circulair
Terugkijken: open college Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

Samenwerkingspartners