Terugblik Landelijke WOW-dag 2023

WOW-dag 2023

Op donderdag 2 november vond de landelijke WOW-dag 2023 plaats waar (vaar)weg- en waterbeherende professionals elkaar ontmoetten in het Fort Altena in Werkendam. Victor Mids trapte de dag af en zette de deelnemers gelijk in een andere mindset, want hoe makkelijk kan je brein je misleiden, zodat je niet echt nieuwe paden hoeft in te slaan? En tegelijkertijd is ons brein in staat tot ongelofelijke dingen. Met dit inzicht gingen we aan de slag met het thema van de dag: Beheer Anders Samen.

Theo van der Linden vertelde over het spanningsveld in de keuzes die ons als beheerders van de infra de komende 5-10 jaar voorliggen. Als het bijvoorbeeld gaat over duurzaamheid: durven we dan de keuzes te maken die pijn doen? En in hoeverre hebben we inzicht in de keten die achter de producten ligt die wij aanschaffen? Laat je niet alleen leiden door de mooie plaatjes die je worden voorgeschoteld, maar kijk ook verder naar de inhoud. Wat zit erachter?

Er vonden twee rondes met deelsessies plaats met onder andere een sessie over het Waardewiel en de toepassing op de Oude Dame door Rem de Tender van Gemeente Rotterdam, V&R opgave name it en frame it door Jaap van Deurzen en nog veel meer. Hieronder vind je de slides. 

Uitreiking WOW-prijs 203

Gedurende de dag werd de spanning opgebouwd voor de uitreiking van de WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2023. Circulair Bagger Consortium en Innovatie maaitechniek en vaartuignavigatie vielen in de prijzen.

Winnaars WOW-prijs 2023

Links: Innovatie Maaitechniek en Vaartuiginnovatie (winnaar publieksprijs) en rechts: Het Circulaire Bagger Consortium (winnaar juryprijs)
Links: Innovatie Maaitechniek en Vaartuiginnovatie (winnaar publieksprijs) en rechts: Het Circulaire Bagger Consortium (winnaar juryprijs)

Slides deelsessies

4. De Oude Dame en de toepassing van het Waardewiel

De Oude Dame, zoals de Maastunnel wordt genoemd, is een begrip en een rijksmonument en icoon voor Rotterdam. Rem de Tender is assetmanager van deze tunnel en ging in op dit onderwerp. De vele stremmingen hebben niet te maken met de moderne techniek die is toegepast, maar vooral met de vele hoogtemeldingen die worden veroorzaakt door de gebruikers van de tunnel, waarbij voertuigen die te hoog zijn (verkeerd beladen) om veilig door de tunnel te passeren of dekzeilen niet voldoende vast zitten.

Aan de hand van het Rotterdams Waardenwiel, dat binnen Stadsbeheer wordt gebruikt, nam hij de deelnemers mee in de effecten maar ook de mogelijke oplossingen van dit probleem.

Download de presentatie

Download de presentatie

5. Anders samenwerken in het HWBP

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Rijkswaterstaat en de waterschappen de komende 30 jaar samen aan de grootste dijkversterking operatie sinds de Deltawerken. Een opgave waar de inzet van innovatieve technieken, methodes en samenwerkingen essentieel is. In deze sessie werden concrete voorbeelden en projecten gedeeld en liet Miranda van Ark zien hoe de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en uniforme werkwijze (Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus) zorgt voor eenheid, versnelling en gezamenlijke kwaliteit.

Download de presentatie

Visuele weergave landelijke WOW-dag 2023
Visuele weergave landelijke WOW-dag 2023

Lied Working for the water

Aan het eind van de dag maakten we samen een lied, onder begeleiding van dagvoorzitter Theo van der Linden

Volgende WOW-dag

We blikken terug op een geslaagde dag. De volgende WOW-dag? Die staat in 2025 op de planning. Graag tot dan! Wil je niet zo lang wachten tot de volgende WOW-activiteit? Kijk op onze agenda en schrijf je in voor onze uitnodigingen!