Terugkijken: Kennissessie Het aanleggen en beheren van duurzame oevers

Terugblik

Hoe zorgen we samen, als beheerders van onze wateren en vaarwegen, voor duurzame, natuurlijkvriendelijke en daarmee toekomstbestendige oevers? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst op 18 januari waar 200 vaarweg- en waterprofessionals aan deelnamen. De volgende projecten lichtten hun projecten en programma's toe: 

  1. Het Oeverprogramma van de provincie Noord-Holland door Jelte Loggen, programmamanager Bodem & Groen en Quirijn Huiskes, projectmanager Bodem en Groen
  2. Verruiming van de Twentekanalen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers: welke keuzes zijn gemaakt en wat zijn de leer ervaringen voor anderen? Door Sergé Bogaerts, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat
  3. Proef met o.a. oeverplanten in de Innovatieproeftuin van de Diergaarde Blijdorp door Lindsey Schwidder, Project manager water bij Innovation & Impact Centre TU Delft

Je kunt hieronder de sessie terugkijken, de sprekers benaderen en de sheets raadplegen. Kijk vooral verder want we delen ook nogmaals de video die in de sessie werd getoond. En ook wordt er een oproep gedaan om mee te werken aan de vernieuwing van zes mooie publicaties over natuurvriendelijke oevers.

Verdieping op het thema

Binnenkort gaat Platform WOW in conclaaf over het vervolg. We verwachten dat we hier eind februari/begin maart meer over kunnen delen. Wat hier zeker in wordt meegenomen is de behoefte op verdieping, ingebracht door de deelnemers en samengevat in deze wordcloud (klik op de afbeelding om te vergroten): 

Behoefte verdieping duurzame oevers

 

Kijk de sessie terug (1 uur, 16 min.)

Sprekers

Jelte Loggen

Provincie Noord-Holland

Programmamanager

Quirijn Huiskes

Provincie Noord-Holland

Projectmanager Bodem en Groen

Sergé Bogaerts

Rijkswaterstaat

Adviseur omgeving en ecologie

Lindsey Schwidder

Delft University of Technology

Project Manager Water - Innovation & Impact Centre

Oproep: herziening CROW-CUR natuurvriendelijke oevers

CROW is op zoek naar personen met generieke kennis van natuurvriendelijke oevers (NVO's). Met name vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, provincies en (water)bouwbedrijven. De reden hiervoor is dat CROW de zes publicaties uit het jaar 1999 over NVO's gaat actualiseren. De publicaties zijn allesomvattend: van ontwerp, tot aanleg, tot flora en fauna beheer. Het geeft de ontwerper, aannemer en beheerder verschillende tools om tot een weloverwogen aanpak te komen. 

Het stappenplan om te komen tot herziening

  • De actualisatie start met een verkenning, waarin we in hoofdlijnen bepalen welke onderdelen vervallen, worden gewijzigd, of worden toegevoegd.
  • De verkenning resulteert in een geannoteerde inhoudsopgave en een projectplan inclusief globale begroting.
  • Zodra de financiering rond is start de uitvoering, eventueel in fases.

Wat wordt jouw rol? 

Jij helpt mee met het uitvoeren van de verkenning door jouw kennis in te brengen in de werkgroep. Ook ben je bereid jouw achterband met experts te raadplegen en maak jij tijd vrij om aan circa vier bijeenkomsten deel te nemen. Wil jij graag bijdragen aan de nieuwe publicaties? Neem dan contact op met Marijn. 

Contactpersoon CROW

Marijn van Dijk

CROW

Kenniswerker

Marijn van Dijk

Video aanpak duurzame oevers - provincie Noord-Holland

Quirijn Huiskes (Projectleider Duurzame Oevers provincie Noord-Holland) legt uit hoe een vaarweg dankzij tweedehands damwanden is voorzien van nieuwe duurzame oevers. En hoe dit leidde tot een enorme CO2-besparing.

Samenwerkingspartners