Terugblik Bijeenkomst bedienen van bruggen; last van blinde vlekken?

Introductie

In het Muntgebouw in Utrecht heeft op 6 april heeft de themamiddag “Bediening van bruggen: oog voor blinde vlekken” plaatsgevonden. De opkomst was overweldigend. Met circa 150 mensen zijn er nieuwe inzichten gedeeld, vonden er discussies plaats en zijn er onderling nieuwe relaties gelegd.

Opbrengst

Camerafilosofie
De dag begon met een plenair deel waarin provincie Zuid-Holland de resultaten presenteerde van een onderzoek naar verschillende camera-filosofieën. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van eye-tracking. Zo kon achteraf gecontroleerd kon worden wat de brugwachters daadwerkelijk op de camerabeelden hadden gezien en wat niet. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat bij de huidig gebruikte camera-filosofie de camerabeelden op de meest efficiënte manier bekeken kon worden. De conclusies gaven stof tot nadenken en met de zaal samen werd gediscussieerd over de resultaten.

Brugwachtercompetenties
Hans Kos van de gemeente Zaanstad presenteerde hun aanpak om alle brug- en sluiswachters te keuren op competenties. In de zaal ontstond een discussie of dit wellicht een verplicht gesteld zou moeten worden in de toekomst.

Innovaties
Tijdens de pauze was er een markt waar verschillende stands van bedrijven bezocht konden worden die producten of methoden presenteerden. Zo kon de eye-tracking bril ter plekke uitgeprobeerd worden. Een nieuwe innovatieve meldtafel was te bezichtigen. Je kon je competentieprofiel kort laten checken, de simulator scenariotrainingen kon ter plekke uitgeprobeerd worden en er was een stand met Full Mission Simulator Binnenvaart.

Workshops en discussie
In het tweede deel van de middag ging de groep uiteen om verschillende workshops bij te wonen. Zo kon er nagedacht worden over de zin van een toekomstige app waarmee je je kunt aanmelden voor een brug op basis van GPS? Ook werd de voortgang gedeeld over de vernieuwing van de NEN 6787, de norm voor het ontwerpen van beweegbare bruggen. Ook werden er nieuwe inzichten gedeeld over scheepsongevallen registratie en integrale veiligheidsanalyse. Aan het einde van de middag werd er gediscussieerd over stellingen die het publiek gedurende de dag zelf had kunnen inbrengen. Zo ontstonden discussies over hoeveel verantwoordelijkheid een brugwachter moet hebben en welke middelen hij of zij daarbij nodig heeft, dat meer standaardisatie in Nederland gewenst is, dat uitvoerend personeel betrokken moet worden bij aanpassingen of nieuwbouw van objecten en of een keuring van brugwachters verplicht moet worden gesteld of niet.