Waterwebinar reeks 2024

Zeven praktische webinars over inspirerende ontwikkelingen in de Nederlandse watersector.

Een oproep voor de Nederlandse watersector

Klimaatverandering laat zich steeds meer zien in de actualiteit. Droogte en wateroverlast volgen elkaar in hoog tempo op en ook de constante beschikbaarheid over schoon water staat onder druk. Wat betekent dit voor het waterbeheer in de toekomst en welke stappen worden er nu al gezet? We komen met een vervolg op de waterreeks Think Big Act Small uit 2023. Want we zijn nog lang niet uitgeleerd!

In deze reeks krijg je nieuwe visionaire inzichten, die worden gekoppeld aan innovaties die worden toegepast in de praktijk. We geven inzicht geven in wat we in de toekomst rond het werkveld van de waterbeheerderkunnen gaan verwachten.

Iedereen kan iets doen, aldus "klimaatgeneraal" Tom Middendorp, de inspirator voor deze webinarreeks. In deze video deelt hij zijn oproep voor de Nederlandse watersector.  

Volledige videoboodschap van Tom Middendorp (13 min)

"Denk groot, handel klein en begin ergens. Kijk eerst naar het grote plaatje: wat moet er veranderen? En kijk dan lokaal: wat is jouw expertise en invloedssfeer? Wat kan jij veranderen? Laten we gewoon beginnen, want als een paar miljard mensen een kleine bijdrage leveren, dan is dat samen een hele grote beweging. We hebben een enorm vermogen om te innoveren, als we onze zinnen er maar op zetten."

Collega's uit de watersector aan het woord

In zeven webinars in 2024, komen verschillende collega’s uit de watersector aan het woord over hoe zij het doen. Denk aan baggeren, lessen uit hoogwater, bestrijding van exoten, laden bij kunstwerken, lessen uit andere sectoren, water in de circulaire economie en water- en bodem sturend. In elk webinar is er ruimte voor een live Q&A met de sprekers.

Schrijf je in en sluit aan: vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur met host Rudy van Beurden en steeds twee sprekers uit de watersector.

Zero emissie
Waterreeks: De rol van waterassets in de energietransitie
Klimaatadaptatie
Waterreeks: Water en bodem sturend in de praktijk
Weersextremen en de watersector
Waterreeks: Crisisbeheersing in de praktijk, lessen uit Limburg.
Afvalwater
Waterreeks: Water in de circulaire economie
Innovatie
Waterreeks: Lessen uit andere sectoren
Circulair
Terugkijken webinar Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof
Graafmachine aan het werk.
Data
Waterreeks: AI in de watersector SciFi in de praktijk
Foto van een doorlaatmiddel van het waterschap met daarop een robot ingevoegd.
Circulair
Terugkijken: webinar Hergebruik stalen damwanden in oevers