Expertpool Overbelading

Onderstaande experts vormen samen de expertpool Overbelading. Je kunt ze benaderen voor collegiale sparring, toetsing of advies. Wil je voorbeelden aan de praktijkbundel Overbelading toevoegen? Of je aanmelden voor deelname aan de pool? Neem dan contact met ons op via info@platformwow.nl.

Waarvoor is de expertpool Overbelading?

Wat kan je wel verwachten van de experts:

  • antwoord op vragen met betrekking tot Overbelading
  • kennisdelen over Overbelading
  • advies over toepassingen en projecten op het gebied van Overbelading

Wat kan je niet verwachten:

  • extra capaciteit binnen je project
  • begeleiden van het gehele project

Kambiz Elmi Anaraki, gemeente Rotterdam

k.elmianaraki@Rotterdam.nl
LinkedIn profiel
@Kambiz010

Kambiz Elmi Anaraki is assetmanager kunstwerken bij de gemeente Rotterdam en sinds 2010 verantwoordelijk voor het toetsingstraject constructieve veiligheid kunstwerken. Hij volgt met grote belangstelling de ontwikkelingen op het gebied van verkeersbelastingen en is mede-initiator van het onderzoekstraject naar het Verkeersbelastingmodel Stadsbruggen.

Terug naar het thema Overbelading

Joris Cornelissen, Rijkswaterstaat

joris.cornelissen@rws.nl
LinkedIn profiel

Joris Cornelissen is sinds 2015 in dienst bij Rijkswaterstaat, afdeling Synchromodaal Vervoer. Hij is namens Rijkswaterstaat betrokken bij beleid en visievorming op het gebied van overbelading. Volgens Joris is overbelading niet alleen een mogelijk veiligheidsrisico voor (mede)weggebruikers, maar draagt het ook bij aan (onnodige) slijtage van weginfrastructuur.

Willy Hoogma, provincie Overijssel

WAM.Hoogma@overijssel.nl

Willy Hoogma is rayoncoördinator in Noordwest Overijssel. Samen met zijn collega’s uit het rayon en collega’s in Zwolle beheert hij ongeveer 170 km provinciale wegen en 130 km provinciale vaarwegen. Zij zorgen dagelijks voor een veilig en goed bereikbaar (vaar-)wegen netwerk in Overijssel. Dit doen zij overeenkomstig de assetmanagement principes. Hierbij is continue aandacht voor de geleverde prestaties, afgezet tegen de gemaakte kosten en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de provinciale organisatie. Willy is de schakel tussen buiten- en binnendienst en heeft veel externe contacten. Ook is hij samen met een collega de trekker van het project ‘Sober en doelmatige weginrichting’ én lid van het projectteam om een strategische visie op te stellen ten behoeve van de aanpak overbelading.

Nico Meininger, provincie Zuid-Holland

nw.meininger@pzh.nl
LinkedIn profiel

Nico Meininger werkt bij de dienst Beheer infrastructuur van de provincie Zuid-Holland. Als beleidsmedewerker kunstwerken/risicoadviseur houdt hij zich onder meer bezig met de invoering van Assetmanagement. Vanuit de door de politiek opgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit komen de eisen aan het wegennetwerk. Deze zijn vastgelegd in een netwerkvisie, waarin ook de eisen aan het areaal met betrekking tot het exceptioneel transport zijn vastgelegd. Hierdoor ontstaat inzicht in de benodigde budgetten en kan beter worden gestuurd op de doelen. Verder onderzoekt de provincie de mogelijkheden om de handhaving op overbelading te intensiveren. Nico coördineert dit onderzoek en onderhoudt de contacten met externe relaties op dit gebied.

Jeffrey Broeders, gemeente Zoetermeer

j.p.broeders@zoetermeer.nl
LinkedIn profiel
@Broeders0162

Jeffrey Broeders is sinds 2015 in dienst bij de gemeente Zoetermeer als senior beleidsmedewerker beheer. In deze functie is hij breed verantwoordelijk voor het beleid rondom beheer van de openbare ruimte in Zoetermeer. Omdat verkeer deel uitmaakt van zijn portefeuille neemt hij deel aan WOW. Vanuit gemeentelijk perspectief onderzoekt hij de impact van overbelading op het beheer van de openbare ruimte. De resultaten van dat onderzoek vormen de basis voor nieuw of aangepast beleid.

Caroline den Besten, Rijkswaterstaat

caroline.denbesten@rws.nl
LinkedIn profiel

Caroline den Besten is werkzaam bij de Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud. Hier is zij werkzaam als senior adviseur assetmanagement. Daarnaast heeft zij zich, sinds eind jaren ’90, gespecialiseerd in en diverse inspectietechnieken ontwikkeld met de markt, voor het onderzoeken van stalen bruggen op vermoeiing. Op deze manier heeft zij ervaring opgebouwd met de gevolg schade aan de infrastructuur als gevolg van overbelasting. Verder is zij een schakel tussen de diverse interne diensten waar diverse specialisten werkzaam zijn met kennis van onze infrastructuur.

Ronald Metz, gemeente Amsterdam

r.metz@amsterdam.nl

Ronald Metz is adviseur gebruik civiele constructies bij de gemeente Amsterdam en belast met het afhandelen van ontheffingsaanvragen voor exceptioneel transport. Als zodanig vertegenwoordigt hij de gemeente Amsterdam en VNG ook in het Overlegorgaan Centrale Ontheffingverlening (OCOV).