Praktijkbundel Overbelading

Vanuit WOW werken diverse wegbeheerders samen aan een aanpak van de problematiek van overbelading in het wegvervoer. Ook andere partijen in de keten worden hierbij betrokken. In de praktijkbundel Overbelading staan de verschillende aspecten over overbelading in het wegvervoer op een rij.

Het boekje gaat over het effect van maatregelen die zijn genomen en geeft antwoord op de vraag wat ketenpartijen, de organisaties in en rondom het wegvervoer, hierover van elkaar kunnen leren? De voorbeelden zijn samen met de experts geformuleerd. Zij zijn – rechtstreeks of via WOW – beschikbaar voor collegiale sparring, toetsing en/of advies.