Recreatievaarders ook in 2019 tevreden over de vaarwegen in Nederland

Negen op de tien recreatievaarders zijn tevreden over de vaarweg waarover men als laatste heeft gevaren. Dit geldt zowel voor de Rijksvaarwegen als voor de provinciale vaarwegen.

Dat blijkt uit onderzoek dat Platform WOW (Water ontmoet Water) in de zomer van 2019 namens Rijkswaterstaat en de Nederlandse provincies onder bijna 2.500 recreatievaarders uitvoerde. Hoewel het vorige onderzoek uit 2016 vergelijkbare resultaten laat zien, is de algemene tevredenheid iets toegenomen.

Kwaliteit en ervaren van veiligheid

De kwaliteit en veiligheid van de vaarweg worden overwegend positief beoordeeld. Ongeveer acht op de tien zijn tevreden over het onderhoud van de vaarweg, de verkeersinformatie en de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast zijn bijna negen op de tien recreatievaarders tevreden over de veiligheid op basis van de inrichting van de vaarweg. De veiligheid op basis van (het gedrag van) mede vaarweggebruikers scoort iets minder goed. Ongeveer de helft is positief hierover, de andere helft is neutraal tot (zeer) ontevreden. De tevredenheid over de aanwezigheid van toezicht en handhaving laat een vergelijkbare verdeling zien.

Vriendelijkheid van personeel bij bruggen en sluizen

Aspecten die gaan over de dienstverlening scoren over het algemeen zeer goed. Ongeveer acht op de tien gebruikers zijn tevreden over de vriendelijkheid van het personeel van bruggen en sluizen (ongeveer een kwart is hierover zelfs zeer tevreden). Ook de aanmeldingsprocedure bij bruggen en sluizen en de mate waarin de ingeschatte reistijd overeenkwam met de werkelijke reistijd scoren vergelijkbaar. Daarnaast zijn ongeveer zeven op de tien tevreden over de wachttijd bij bruggen en sluizen en de voorzieningen in het algemeen langs de vaarweg. Over deze twee aspecten is een kwart tot een derde neutraal tot zeer ontevreden.

Andere aspecten die zijn onderzocht betreffen onder andere de mate waarin de geschatte reistijd overeenkwam met de werkelijke reistijd en de toeristische beleving van de vaarweg. De volledige resultaten van het onderzoek, inclusief de regionale verschillen, staan in het Rapport belevingsonderzoek recreatievaart 2019 (pdf)

Een greep uit de individuele opmerkingen over de vaarwegen

  • Bewustwording gevaar grote boten
  • Betere handhaving op gevaarlijk vaargedrag
  • Zorg voor betere windstoppers in de sluis. Het waait er namelijk altijd!
  • Zorg voor water en stroom bij overnachtingsplekken
  • Meer leuke voorzieningen
  • De beroepsvaart in de sluizen de schroef uit
  • De vaarweg zelf is prima. Er omheen heel veel wier, al vroeg in het seizoen

Over het onderzoek

Rijkswaterstaat en de provincies werken voortdurend aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de vaarwegen in Nederland. Om te kunnen bepalen hoe tevreden de recreatievaarder is over de vaarwegen van de provincies en het Rijk, heeft Platform WOW een gezamenlijk belevingsonderzoek gehouden. Voor dit onderzoek zijn tussen medio juli en eind september 2019 bijna 2500 enquêtes afgenomen onder recreatievaarders.

Meer informatie