Waterreeks: Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof

Eerste aflevering uit deze reeks

Inhoud

Goede grond voor bouwprojecten is steeds lastiger te vinden en dat terwijl we jaarlijks miljoenen kuubs bagger uit ons water halen, waarvan een deel niet direct op het land kan worden verwerkt. Bagger als grondstof is daarmee een factor van belang. Daarvoor moeten verschillende partijen elkaar wel weten te vinden. Het Circulaire Bagger Consortium (winnaar van de WOW-prijs 2023) wil de miljoenen kuubs baggerspecie, die jaarlijks in de regio Zuid-Holland vrijkomen transformeren naar hoogwaardige grondstoffen voor de bouwsector. Dit doen ze door technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen met een krachtig netwerk van samenwerkingspartners, waaronder waterschappen, gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland. 

Ondertussen zijn steeds meer partijen in de praktijk bezig met grondgestuurd ontwerpen. Dat houdt in dat je het ontwerp van het project aanpast aan de beschikbare grond uit de omgeving, in plaats van beginnen bij het ontwerp en daar de passende grond bij zoeken. In dat laatste geval wordt de grond van ver aangevoerd. Door te kiezen voor lokale aanvoer van grond bij een dijkversterking kan de CO2-uitstoot van het project halveren! Ook komt hierdoor ruimte om bijvoorbeeld bagger in te zetten voor onderdelen van het project. De Brede Groene Dijk in het noordoosten van Groningen en de toepassing van baggerblokken bij Hansweert zijn voorbeelden waar met dit principe is gewerkt. We behandelen deze voorbeelden tijdens het webinar.

Praktische informatie

Locatie
Teams
Evenementdatum
5 april 2024
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Iedereen met interesse in waterbeheer
Contactpersoon WOW
Rudy van Beurden
Presentator
Contactpersoon WOW
Meinke Schouten
Projectleider en verbinder Water

Sprekers

Erik Jolink

Waterschap Hunze en Aa's

Projectmanager

Jelle-Jan Pieterse

Waterschap Scheldestromen

Technisch Manager Projectorganisatie Waterveiligheid (POW)

Tom Kloosterman

Blauwe Bagger

Co-Founder

Circulair
Waterreeks: Hergebruik stalen damwanden in oevers
Zero emissie
Waterreeks: De rol van waterassets in de energietransitie
Klimaatadaptatie
Waterreeks: Water en bodem sturend in de praktijk
Weersextremen en de watersector
Waterreeks: Crisisbeheersing in de praktijk, lessen uit Limburg.
Afvalwater
Waterreeks: Water in de circulaire economie
Innovatie
Waterreeks: Lessen uit andere sectoren
Circulair
Terugkijken webinar Grondgestuurd ontwerpen met bagger als grondstof
Graafmachine aan het werk.
Data
Waterreeks: AI in de watersector SciFi in de praktijk
Foto van een doorlaatmiddel van het waterschap met daarop een robot ingevoegd.