Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland

Werk jij bij een gemeente in Gelderland, Overijssel of Flevoland en ben je betrokken bij de aanleg of het beheer van infrastructuur? Dan nodigen we je van harte uit voor de bijeenkomst ‘Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland,’ die de drie provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Apeldoorn en Platform WOW op 1 juni organiseren.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat er nodig is om als gemeente de volgende stap te zetten om de uitstoot van onder andere stikstof en CO₂ te reduceren en om uiteindelijk te komen tot klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Wissel kennis uit met collega’s van andere gemeenten en geef aan waar je behoefte aan hebt bij het oppakken en realiseren van deze transitie. Je hoort welke concrete maatregelen er op diverse werkterreinen nu al mogelijk zijn, bij wie je je kunt aansluiten en waar je terecht kunt met hulpvragen.

Locatie
Orpheus Theater en Congrescentrum, Churchillplein 1 Apeldoorn
Evenementdatum
1 juni 2023
Tijd
12.00 - 18.00 uur (inclusief lunch)
Kosten
geen
Doelgroep
Beleidsmedewerkers, opdrachtgevers, adviseurs/experts, beheerders, inkopers en projectleiders. Alle medewerkers van gemeenten in Gelderland, Overijssel en Flevoland betrokken bij de aanleg en het beheer van infrastructuur zijn van harte welkom.
Contactpersoon
Willem de Kock
Willem de Kock
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Aanpak met roadmaps

De aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur leiden jaarlijks tot de uitstoot van 3 megaton CO₂. Een kwart daarvan komt voor rekening van het Rijk, driekwart voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. We kunnen samen dus flink verschil maken. Om de markt te stimuleren verder te verduurzamen is het nodig dat we als publieke opdrachtgevers hetzelfde inkoopbeleid voeren zodat bedrijven erop kunnen inspelen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail ontwikkelden samen met gemeenten, provincies, waterschappen en de markt een aantal roadmaps, die de werkterreinen met de meeste impact op het gebied van infrastructuur aanpakken. Het Manifest Duurzaam GWW ondersteunt de decentrale overheden bij deze verduurzamingsopgave. We presenteren tijdens de bijeenkomst de roadmaps voor Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (Schoon en Emissieloos Bouwen).

Op 1 juni hoor je hier alles over, bespreken we hoe je hiermee verder kunt en slaan we de handen ineen om daadwerkelijk de volgende stap te zetten.

12.00 uur - Inloop met lunch

13.00 uur - Opening en welkom door Danny Huizer, wethouder gemeente Apeldoorn

Toelichting door Reinier Trommel (provincie Gelderland), Henri Bijkerk (provincie Overijssel) en Jacob Wolf (provincie Flevoland) over de mogelijkheden om met meerdere overheden samen te versnellen in de verduurzaming van de infra. Joost Fijneman vertelt hoe het CROW zich inspant om de ervaringen in het veld met het verduurzamen van de infra versneld te verankeren in de standaarden, zoals de RAW-bestekken.

De trekkers van Rijkswaterstaat Maya Sule, Ludo Hennissen en Dik de Weger presenteren de roadmaps voor de werkterreinen Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel. Hierbij is ook aandacht voor wat je nu concreet al kunt doen.

14.00 uur - Interactief gedeelte; veel ruimte voor verdieping

Tijdens het ‘World Café’ kun je aansluiten bij drie opeenvolgende gesprekstafels. Je kiest deze op de dag zelf. Elke tafel heeft een deskundige gastheer of -vrouw. Het gesprek gaat over ervaringen, concrete toepassingen en het toekomstbeeld van de volgende onderwerpen:

 • Kunstwerken - Rijkswaterstaat
 • Wegverharding - Rijkswaterstaat
 • Weg-, Dijk- en Spoormaterieel - Rijkswaterstaat
 • Hoogwaardige Fietsroute, pilotproject emissieloos - Gemeente Arnhem
 • Versterkingsproject Rijnkade, gemeente Arnhem - Infram
 • Expeditie naar Emissievrije asfaltset - Pioneering
 • Implementatie Aanpak DGWW - CROW
 • Circulaire oeverbeschoeiing, gemeente Zwartewaterland - Provincie Overijssel
 • DuSpot, matchingtool voor de GWW om vrijkomende bouwmaterialen te delen en te matchen - Gemeente Apeldoorn en DuSpot.
 • Dashboard monitoring Duurzaam GWW en CO2-calculator - CROW en gemeente Enschede
 • Ecofalt met biochar - Gemeente Enschede
 • Circulaire wegrenovatie Griffiersveld, project CityLoops - gemeente Apeldoorn en Hogeschool Saxion
 • Tool vermogensvraag elektrisch materieel op bouwlocatie - Summit Engineering
 • Duurzame aanbesteding onderhoudscontract verhardingen - Gemeente Almere
 • Adviesloket emissieloos bouwmaterieel – Movares en Rijkswaterstaat
 • Circulaire infrastructuur (overkoepelend): delen van ervaringen, belemmeringen en oplossingen – Rijkswaterstaat
 • Maak kennis met Reinier Trommel (provincie Gelderland), Henri Bijkerk (provincie Overijssel) en Jacob Wolf (provincie Flevoland): hoe kunnen zij jou helpen?

De terugkoppeling van de gesprekstafels, opbrengsten van de dag en eventuele openstaande zaken komen aan bod tijdens de ‘Vissenkom’. Jouw inbreng wordt ook hier zeer gewaardeerd.

16.50 uur - Afsluiting met tips: hoe verder?

17.00 uur - Netwerkborrel

18.00 uur - Einde

Samenwerkingspartners