Open college Samenwerkingsagenda Smart Mobility (LVMB)

Introductie

Op vrijdag 8 juli (verzet van 10 juni) geeft Robert Kok als programmacoördinator Smart Mobility van het Landelijk Verkeersmanagament Beraad een open college over de manier waarop we als wegbeheerders onze krachten in de praktijk kunnen bundelen om samen slimmer en groener georganiseerd te raken.

Praktische informatie

Evenementdatum
8 juli 2022
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
wegbeheerders en iedereen die stappen zet of aan het zetten is met Smart Mobility

Spreker

Robert Kok
Robert Kok
Rijkswaterstaat en Landelijk Verkeersmanagement beraad (LVMB)
Programmacoördinator

Programma

Robert Kok werkt als programmacoördinator aan de realisatie van de samenwerkingsagenda Smart Mobility. Hij kijkt samen met wegbeheerders van het Rijk, provincies en gemeenten welke concrete stappen we samen kunnen zetten om deze innovaties te versnellen en hoe we daarbij de kennis van marktpartijen en kennisinstellingen zo goed mogelijk kunnen benutten.

Het LVMB heeft 7 thema's benoemd waar we als gezamenlijke wegbeheerders ontwikkelingen willen versnellen. Voorbeelden zijn het klaarmaken van onze infrastructuur voor de komst van slimme voertuigen, het werkend krijgen van de nieuwe generatie iVRI's, het leveren en slimmer gebruiken van Voertuig- en Verkeersmanagementdata, inzicht krijgen in de risico's van in-car informatie voor weggebruikers en de veranderende behoefte bij overheden op het gebied van human capital.

Het college vindt plaats in het kader van het opleidingsprogramma “Aan het werk met veilige, slimme en groen mobiliteit” dat we samen met de provincie Noord Holland organiseren.

Samenwerkingspartners